Προκήρυξη θέσης στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία στην ΕΕ

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ προκηρύσσει την πλήρωση μίας θέσης συμβασιούχου υπαλλήλου, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 ετών.