Προκήρυξη 32 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το αριθ. πρωτ. 6866/18-10-2021 έγγραφό της, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης 32 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008* της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Νοέμβριο 2021 και τον Δεκέμβριο 2021.

Αναλυτικότερα:

Α) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 25η Νοεμβρίου 2021:

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας (RTD-E-5)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE-E-4) http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_el.pdf

Β) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 20η Δεκεμβρίου 2021:

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA-C-4)

 Μία θέση στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού(COMP-A-1)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT-C-GA-2)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT-D-EN-0)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Oικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων
(ECFIN-A-3)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Oικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων
(ECFIN-F-2)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης
(EMPL-E-4)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV-F-3_A) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV-F-3_B)

 Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT-B-3)

 Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT-D-1)

 Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT-F-2)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA-C-4)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA-D-4)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW-E-4)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW-G-2) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA-G-1)

 Μία θέση στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC-B-5)

 Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF-01)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας (RTD-A-2)

 Δέκα θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE-G-3)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου(TRADE-C-2_Del Singapour) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου(TRADE-D-3) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους, στην αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα, αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν, κατά προτίμηση, σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση, εδώ

Επισυνάπτεται το πλήρες έγγραφο της προκήρυξης (σε μορφή pdf).

Download Attachments

1 Σχόλιο για το άρθρο "Προκήρυξη 32 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή"

Αφήστε το σχόλιο σας


*