Θέση εργασίας Λειτουργού Γραφείου Βρυξελλών Ένωσης Δήμων

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την θέση Λειτουργού Γραφείου Βρυξελλών Ένωσης Δήμων Κύπρου. Αναλυτικά...

Προκήρυξη θέσης για την πρεσβευτική κατοικία στις Βρυξέλλες

Προκηρύσσεται μία θέση εργασίας φύλακος θυρωρού στην Πρεσβεία της Ελλάδος, για απασχόληση στην πρεσβευτική κατοικία.

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Κλητήρα στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκηρύσσει την πλήρωση μίας θέσης κλητήρα, πλήρους απασχόλησης. Αναλυτικά...

Προκήρυξη θέσης εργασίας στην μόνιμη Ελληνική Αντιπρ. στο ΝΑΤΟ

Πρόκειται για θέση πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 ετών.

Προκήρυξη θέσης στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία στην ΕΕ

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ προκηρύσσει την πλήρωση μίας θέσης συμβασιούχου υπαλλήλου, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 ετών.

Προκήρυξη θέσης ιδιαιτέρου/ας γραμματέα της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βέλγιο

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο προκηρύσσει θέση ιδιαιτέρου/ας γραμματέως, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 ετών. Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.