Προκήρυξη για θέση Αν. Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Το υπουργείου Παιδείας καλεί μονίμους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ70, ΠΕ79, ΠΕ86 και ΠΕ91, που διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται
στο σχετικό Παράρτημα του Κανονισμού, που αφορά στον διορισμό των Διευθυντών και των Αναπληρωτών Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων, όπως ισχύει (Ref.:2009-D-422-el-5) και αναφέρονται κατωτέρω, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη με απόσπαση της θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή Πρωτοβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες IIΙ.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 18–2-2020 έως και 26-2-2020 και ώρα 14.00.

Αναλυτικά τα απαιτούμενα προσόντα, οι όροι απόσπασης και τα κριτήρια επιλογής, εδώ
* τα στοιχεία μπορείτε να τα βρείτε και σε μορφή pdf επισυναπτόμενα στο τέλος του άρθρου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Προκήρυξη για θέση Αν. Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *