Αναστολή θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων για την 25η Μαρτίου

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Κατόπιν των ραγδαίων εξελίξεων και στο πλαίσιο των συναφών αποφάσεων και συστάσεων των Ελληνικών και Βελγικών Αρχών για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης  του κορονοϊού (COVID19) και σύμφωνα με το ανακοινωθέν της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο Βέλγιο αναστέλλονται όλες οι θρησκευτικές και πολιτιστικές  εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 25 Μαρτίου  και την προγραμματισμένη Δοξολογία για την Κυριακή 22 Μαρτίου.

 

Αναλυτικά το ανακοινωθέν της Ιεράς Μητρόπολης Βελγίου:

Εἶναι διάχυτη ἡ ἀνησυχία γιὰ τὴν μεγάλη ἐξάπλωση τοῦ κορωνοϊοῦ στὸ Βέλγιο. Πράγματι, ἡ χθεσινὴ κατάσταση τῆς ὑγείας στὴ Χώρα δὲν εἶναι ἡ αὐτὴ μὲ τὴν σημερινὴ ἤ τὴν αὐριανή.

Τὰ μέτρα ποὺ ἔλαβε τὸ Συμβούλιο Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τοῦ Βελγίου (CNS) μετὰ τὴν Συνεδρίαση τῆς Πέμπτης 12ης Μαρτίου 2020, κατόπιν αἰτήσεως τῆς Πρωθυπουργοῦ καὶ σὲ συνεννόηση μὲ τοὺς ἁρμοδίους Ὑπουργούς, ἐνισχύουν τὰ ἤδη ὑπάρχοντα μέτρα, μὲ «πρόσθετα μέτρα κοινωνικῆς ἀποστασιοποίησης, μὲ στόχο νὰ σταματήσῃ ἡ διάδοση τῆς πανδημίας».

Ὅλες οἱ Διοικητικὲς Ἁρμόδιες Ἀρχὲς ἐπιθυμοῦν νὰ ἐνεργοποιήσουν δράσεις καὶ ἐνημερώσεις, καθὼς καὶ νὰ ἐφαρμόσουν τὰ ἀποφασισθέντα μέτρα. Οἱ πολιτικὲς Ἀρχὲς τῆς Χώρας προτρέπουν «τὰ ἀποφασισθέντα μέτρα νὰ ἐφαρμόζονται παντοῦ μὲ τὸν ἴδιο τρόπο. Ὁ πρωταρχικὸς στόχος εἶναι ἡ προφύλαξη τῆς δημόσιας ὑγείας». ῎Ετσι «ὅλες οἱ δραστηριότητες (ἀθλητικές, πολιτιστικές, λαογραφικὲς κλπ.) ματαιώνονται ἀναξάρτητα ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν συμμετεχόντων σ᾽ αὐτές, εἴτε εἶναι δημόσιες εἴτε ἰδιωτικές».

Στὴν παροῦσα συγκυρία ἀνακοινώνεται ὅτι ἀναστέλλονται ὅλες οἱ Ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ τοῦτο ἀπὸ τὰ μεσάνυχτα τῆς Παρασκευῆς 13ης Μαρτίου 2020 μέχρι καὶ τῆς 3ης Ἀπριλίου 2020. Οἱ ἐξελίξεις θὰ συνεχίσουν νὰ ἀξιολογοῦνται καθημερινά.

Στὶς ἡμέρες αὐτῆς τῆς δοκιμασίας γιὰ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα, καθῆκον ὅλων μας ὡς χριστιανῶν εἶναι νὰ προσευχόμαστε στὸν Ἅγιο Θεό μας, ὥστε νὰ δώσῃ τὴν ἐπιθυμητὴ σὲ ὅλους λυτρωτικὴ λύση. Στὴν κατανυκτικὴ αὐτὴ περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ὁ πανταχοῦ παρὼν Κύριός μας ἄς μᾶς ἐνδυναμώνῃ στὸν πνευματικό μας ἀγῶνα.

12 Μαρτίου 2020

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Αναστολή θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων για την 25η Μαρτίου"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *