Ο νοσοκομειακός κλάδος του Βελγίου στο κόκκινο

Ο βελγικός νοσοκομειακός τομέας παρουσιάζει, για πρώτη φορά, απώλεια στις βασικές του δραστηριότητες το 2022, όπως αποκαλύπτει η 29η ανάλυση MAHA.