Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ προκηρύσσει θέση πλήρους απασχόλησης

" θέσης Ιδιαιτέρου/ας Γραμματέως στο γραφείο του Μονίμου Αντιπροσώπου, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) ετών"