Σημαντική αύξηση στην τιμή των ακινήτων μέσα σε 10 χρόνια στο Βέλγιο

Εδώ και μια δεκαετία, οι τιμές των ακινήτων σημειώνουν σημαντική αύξηση στο Βέλγιο ενόψει της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης και της υποτονικής προσφοράς. Ποια τα δεδομένα;

Το Βέλγιο έχει το 51ο υψηλότερο ποσοστό αποταμίευσης στον κόσμο

Οι αποταμιεύσεις συχνά θεωρούνται βασικός δείκτης της οικονομικής σταθερότητας ενός κράτους. Mια νέα μελέτη της HelloSafe, διερευνά τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα για τα ποσοστά αποταμίευσης σε όλο τον κόσμο.