Η Ε.Ε προγραμματίζει μέτρα κατά της κλοπής μετάλλων, χωρίς όμως καθαρή «εικόνα» του προβλήματος.

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να καταπολεμήσει το πρόβλημα της μαζικής κλοπής μετάλλων μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, όπως είναι τα συστήματα πιστοποιητικών προέλευσης κατά τις αγοραπωλησίες και οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης των εμπόρων μετάλλων. Σύμφωνα με την απάντηση της Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων Cecilia Malmström σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σπύρου Δανέλλη, η Επιτροπή παραδέχεται πως δεν διαθέτει «ενδελεχή επισκόπηση» του προβλήματος, αλλά αναγνωρίζει πως έχει σοβαρές επιπτώσεις στη σιδηροδρομική κυκλοφορία.

Συγκεκριμένα, η Επίτροπος τόνισε πως «με τη βοήθεια της Europol, θα προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών για την αποσόβηση των κλοπών μετάλλων, όπως για παράδειγμα, εκστρατείες ευαισθητοποίησης των εμπόρων παλαιών σιδερικών και των επαγγελματικών τους ενώσεων, την εισαγωγή της αρχής «γνώριζε τον πελάτη σου» κατά τις αγοραπωλησίες χαλκού από τους εμπόρους παλαιών σιδερικών, ή την εισαγωγή συστήματος πιστοποιητικών.»

Επιπλέον, σύμφωνα με την Επιτροπή, η καταπολέμηση των πλανόδιων συμμοριών ή «Κινητών Εγκληματικών Ομάδων» (ΚΕΟ), οι οποίες ευθύνονται για το μεγαλύτερο ποσοστό των κλοπών μετάλλων, περιλαμβάνεται στις 8 προτεραιότητες της πολιτικής «Harmony» για την αντιμετώπιση των πλέον σημαντικών εγκληματικών απειλών. Η συγκεκριμένη πολιτική αφορά τόσο τις υπηρεσίες των κρατών-μελών, όσο και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, καθώς και των σχετικών τρίτων χωρών και οργανισμών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης της Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων, Cecilia Malmström:

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι η κλοπή μετάλλων εν γένει και χαλκού ειδικά μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη σιδηροδρομική κυκλοφορία. Ενώ η Επιτροπή δεν διαθέτει ενδελεχή επισκόπηση της κατάστασης σε όλα τα κράτη μέλη, τα διαθέσιμα αριθμητικά στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των περιστατικών συνδέεται στενά με την τιμή του χαλκού στη διεθνή αγορά και ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των εγκλημάτων διαπράττεται από τις καλούμενες «κινητές (πλανόδιες) εγκληματικές ομάδες» (ΚΕΟ).

Σε επίπεδα ΕΕ, έχουν ληφθεί διάφορα μέτρα. Η Επιτροπή διευκόλυνε τη δημιουργία ενός άτυπου δικτύου σημείων επαφής ειδικευμένων σε διοικητικές προσεγγίσεις για την πρόληψη της εγκληματικότητας, συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων που διαπράττονται από τις ΚΠΟ. Με τη βοήθεια της Ευρωπόλ, θα προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών για την αποσόβηση των κλοπών μετάλλων, όπως οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης των εμπόρων παλαιών σιδερικών και των επαγγελματικών τους ενώσεων, την εισαγωγή της αρχής «γνώριζε τον πελάτη σου» κατά τις αγοραπωλησίες χαλκού από τους εμπόρους παλαιών σιδερικών ή με την εισαγωγή συστήματος πιστοποιητικών.

Εξάλλου, τα εγκλήματα που διαπράττονται από τις ΚΠΟ περιλαμβάνονται στις 8 προτεραιότητες του πολυετούς «κύκλου πολιτικής Harmony»  σκοπός του οποίου είναι η αντιμετώπιση των πλέον σημαντικών εγκληματικών απειλών μέσω της βέλτιστης συνεργασίας μεταξύ των σχετικών υπηρεσιών των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, καθώς και των σχετικών τρίτων χωρών και οργανισμών.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Η Ε.Ε προγραμματίζει μέτρα κατά της κλοπής μετάλλων, χωρίς όμως καθαρή «εικόνα» του προβλήματος."

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *