Η Ε.Ε προγραμματίζει μέτρα κατά της κλοπής μετάλλων, χωρίς όμως καθαρή «εικόνα» του προβλήματος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να καταπολεμήσει το πρόβλημα της μαζικής κλοπής μετάλλων μέσω(συνέχεια)  

Μια αξιόλογη πρωτοβουλία από το Art Base

Το Art Base διοργανώνει εκδηλώσεις για παροχή βοήθειας στην Ελλάδα.

Εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες την Τετάρτη 7 Μαρτίου.

Εκδήλωση με θέμα "Διατηρώντας τη γνώση της μητρικής γλώσσας στο εξωτερικό - προκλήσεις και προοπτικές" στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ελλάδα: Επενδύστε σε ένα νέο μέλλον. Ευκαιρίες έξω από την κρίση

H Invest in Greece στις Βρυξέλλες σε event διοργανωμένο από την Ελληνική Πρεσβεία και το Ελληνο-Βελγικό Εμπορικό Επιμελητήριο.