Εκτόξευση των ενοικίων παντού, ειδικά στις Βρυξέλλες

Τα ενοίκια σε όλο το Βέλγιο αυξάνονται, αλλά πουθενά δεν έχουν σημειώσει ταχύτερη άνοδο από ό,τι στις Βρυξέλλες, όπου σημειώθηκε αύξηση 8,6% το 2023 μετά από ήδη σημαντική αύξηση 3,9% το προηγούμενο έτος.