Για τον Αντώνη.

«Πιστεύω βαθιά πως είναι τεράστια η αμηχανία που αισθάνεται η πλειοψηφία των ανθρώπων απέναντι σε ανθρώπους μη επαρκούς νοημοσύνης, τόσο τεράστια που πρέπει να πασχίσεις να τους καλλιεργήσεις μια συμπεριφορά έστω επίπλαστης ευγένειας».