Διαχείριση Κρίσης: Το Βέλγιο σκληραίνει τα μέτρα για τους εισερχόμενους ταξιδιώτες

Η Συμβουλευτική Επιτροπή συμφώνησε σε μια σειρά από πρόσθετα μέτρα που θα βοηθήσουν στον περιορισμό της περαιτέρω εξάπλωσης του νέου κορονοϊού στο Βέλγιο. Ιδού τι αποφασίστηκε.