ΕΕ: Ολόπλευρη στήριξη και συμμετοχή στην ιμπεριαλιστική επέμβαση ενάντια στην Λιβύη.

"Μοναδική διέξοδος για το λαό μας και τους λαούς της περιοχής είναι να εντείνουν την αντιιμπεριαλιστική πάλη για να αποτραπούν τα επικίνδυνα σχέδια των ιμπεριαλιστών ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ", δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Γιώργος Τούσσας.

Ο ρόλος των Οίκων Πιστοληπτικής Αξιολόγησης στην κρίση.

Ιδέα ίδρυσης ενός Δημόσιου Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πιστοληπτικής Αξιολόγησης από την ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κα Άννυ Ποδηματά.

2012 – Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργούς γήρανσης και Αλληλεγγύης των Γενεών.

Χρέος όλων μας είναι να διασφαλίσουμε για τους ηλικιωμένους αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης αλλά και ευκαιρίες συμμετοχής στην παραγωγική δραστηριότητα.

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα των παράνομων επιχειρηματικών πρακτικών της Siemens.

O Ελληνικός λαός, περισσότερο από κάθε οικονομικό μέτρο ανάκαμψης, απαιτεί ένα μνημόνιο ήθους, τιμιότητας, αποτελεσματικότητας και διαφάνειας.

Συζήτηση για την κατάσταση στον αραβικό κόσμο και τη Βόρεια Αφρική.

"Οφείλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα καθαρό και ισχυρό, που να δείχνει την αποφασιστικότητα μας να στηρίξουμε τους δημοκρατικούς αγώνες των χωρών αυτών. Και αυτή τη στιγμή, την τόσο κρίσιμη να μιλήσουμε με μια φωνή απέναντι στην καταστολή και τη βία", δήλωσε η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κα Μαριλένα Κόππα.

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Δικαιότερη και εφαρμόσιμη χαρακτήρισε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), Κρίτων Αρσένης, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.