2012 – Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργούς γήρανσης και Αλληλεγγύης των Γενεών.

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Υιοθετήθηκε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία, στο πλαίσιο της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά στο ευρωπαϊκό έτος ενεργούς γήρανσης και αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών (2012), με προϋπολογισμό πέντε εκατομμύρια ευρώ.  

Οι Ευρωπαίοι πολίτες, στην εποχή μας, ζουν περισσότερο και πιο υγιεινά, γεγονός το οποίο αποτελεί σημαντικό επίτευγμα. Ωστόσο η θετική αυτή εξέλιξη δημιουργεί προκλήσεις στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας και ασφάλισης, καθώς και των δημοσίων οικονομικών.  

Σκοπός του ευρωπαϊκού έτους είναι να ενθαρρυνθούν και να υποστηριχθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών, των περιφερειακών και τοπικών αρχών τους, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών για την προαγωγή της ενεργούς γήρανσης, αλλά και την εντατικοποίηση των προσπαθειών, ώστε να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά οι δυνατότητες του ολοένα και αυξανόμενου πληθυσμού ηλικίας πενήντα ετών και άνω.  

Ενεργός γήρανση σημαίνει: δημιουργία καλύτερων ευκαιριών και συνθηκών εργασίας, προκειμένου οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας να παίξουν το ρόλο τους στην αγορά εργασίας, καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υιοθέτησης της ενεργούς συμμετοχής στην κοινωνία, κυρίως με τη συμμετοχή στην εθελοντική εργασία και διασφάλιση της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας και την εγγύηση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας.  

Στο τελικό κείμενο, που αποτέλεσε τη συνισταμένη των διαπραγματεύσεων των ευρωπαϊκών οργάνων, ενσωματώθηκαν τροπολογίες του Ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη, στην κατεύθυνση του σχεδιασμού και υλοποίησης μιας πολιτικής προώθησης της ενεργούς γήρανσης, στη βάση μιας πολυδιάστατης προσέγγισης που αφορά το σύνολο του βίου, με την ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και έμφαση: στην προαγωγή των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία, στην αξιοποίηση των εργαζομένων προχωρημένης ηλικίας, στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και στη μελέτη των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της εν λόγω πολιτικής.  

«Η γήρανση του πληθυσμού συνιστά μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της Ε.Ε. για την ερχόμενη δεκαετία, μια πρόκληση όμως που μπορεί και πρέπει να μετεξελιχθεί σε αναπτυξιακή ευκαιρία. Η αποτελεσματική αξιοποίηση του πληθυσμού μεγαλύτερης ηλικίας τόσο στην αγορά εργασίας μέσα από την κεφαλαιοποίηση της εμπειρίας του, όσο και στο σύνολο του κοινωνικού βίου δύναται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη. Η ενεργητική εμπέδωση της αλληλεγγύης των γενεών πέρα από κοινωνικό καθήκον είναι και βασικό εργαλείο οικονομικής ανάκαμψης. Χρέος όλων μας είναι να διασφαλίσουμε για τους ηλικιωμένους αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης αλλά και ευκαιρίες συμμετοχής στην παραγωγική δραστηριότητα. Στην περίπτωση της Ελλάδας, βέβαια, δέος προκαλεί το γεγονός ότι οι ηλικιωμένοι μόνο αλληλέγγυα και αναπτυξιακά δεν αντιμετωπίζονται, αντίθετα αποτελούν τους συνήθεις στόχους της πολιτικής άκριτων περικοπών της κυβέρνησης», δήλωσε σχετικά ο Έλληνας Ευρωβουλευτής.

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "2012 - Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργούς γήρανσης και Αλληλεγγύης των Γενεών."

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *