Νέα σύνθεση για την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Ο Γ. Παπανδρέου απαντά στην λαϊκή δυσαρέσκεια με ανασχηματισμό.

Γιάννης Οικονομίδης: Ήμουν ο Δάσκαλος.

Ο Γιάννης Οικονομίδης απαντάει στο FACES και τον Χρήστος Μπλατσιώτη, από την πολυθρόνα του σκηνοθέτη και όχι μόνο.