Επιστήμες του ανθρώπου και φιλοσοφία

Το είναι του ανθρώπου και το είναι του κόσμου, ταυτίζονται ή διαφέρουν ριζικά; Αν ταυτίζονται, ανοίγονται οι δρόμοι της...(συνέχεια)