Η Τέχνη καταγράφει την Ιστορία

Από την ¨Ελευθερία που οδηγεί τον λαό¨ στην Tahrir Square.

Η εικονιστική οντολογία της ποίησης

Ο λόγος του Πρωταγόρα ότι «πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος» δεν είναι άλλη μια σοφή κουβέντα αλλά η απλή αποδοχή μιας πραγ­ματικής κατάστασης.