Περί Δημοκρατίας ο λόγος

(Η δημοκρατία) στις μέρες μας δεν εχει καμία απολύτως σχέση ούτε με την άμεση, αλλά ούτε καν με τις αρχές της αντιπροσωπευτικής.