Στην Ελλάδα του 2010. Η θεωρία

" στην Ελλάς του 2000 ’γίναν όλοι βασιλιάδες"

“Ensor unmasked”, Πολιτιστικός χώρος ING

Με αφορμή την συμπλήρωση των 150 χρόνων από την γέννηση του φλαμανδού ζωγράφου James Ensor, η τράπεζα ING και το Fine Arts Museum ( συνέχεια)   

Οι Αντίποδες και η Γενετική

Ο Γιάννης Οικονομίδης για το εξελικτικό της επιστήμης και το στατικό της πολιτικής