Ολόκληρη η απάντηση του κ. Ντράγκι στο Νίκο Χουντή.

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Γραπτή απάντηση Μάριο Ντράγκι σε Νίκο Χουντή για το ενδεχόμενο κούρεμα των ελληνικών ομολόγων που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Απάντηση με καθυστέρηση ενός μήνα, από τις προθεσμίες που ορίζουν οι κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έδωσε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή, ο οποίος ρωτούσε σχετικά με το ενδεχόμενο κούρεμα των ελληνικών ομολόγων που έχει στην κατοχή της η ΕΚΤ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής στην ερώτησή του έθετε το θέμα των απειλών ορισμένων ιδιωτών ομολογιούχων, ότι θα προσφύγουν σε Ευρωπαϊκά Δικαστήρια σε βάρος της Ελλάδας, με το επιχείρημα ότι η εξαίρεση της ΕΚΤ από τη διαδικασία κουρέματος, δημιουργεί δυσμενή μεταχείριση σε βάρος τους. Μάλιστα στην ερώτησή του ο Νίκος Χουντής τόνιζε ότι «εάν η ΕΚΤ εισπράξει το 100% της αξίας των ελληνικών ομολόγων που αγόρασε στη δευτερογενή αγορά σε τιμές μάλιστα πολύ χαμηλές, θα αποκομίσει υπεραξίες σκανδαλώδους ύψους».

Στην  απάντησή του ο Προέδρος της ΕΚΤ, κ. Ντράγκι, επιμένει στις συμφωνίες που συνήφθησαν στο Eurogroup, στις 24 Ιανουαρίου 2012, και δεν φαίνεται να αφήνει ελπίδες κουρέματος των ελληνικών ομολόγων που κατέχει η ΕΚΤ, παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία τους αποκτήθηκε στη δευτερογενή αγορά και με ιδιαίτερα χαμηλές τιμές σε σχέση με τις ονομαστικές στις οποίες θα ρευστοποιήσει.

Ολόκληρη η απάντηση του κ. Ντράγκι στο Νίκο Χουντή, έχει ως εξής:

«Αγαπητέ κύριε Χουντή,
Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε στις 24 Ιανουαρίου 2012 η κα Sharon Bowles, πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής.

Όσον αφορά το ερώτημά σας σχετικά με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, θα ήθελα να σας επισημάνω τα αποτελέσματα της συνεδρίασης της Ευρωομάδας (Eurogroup) στις 21 Φεβρουαρίου 2012, καθώς και τη σχετική δήλωση η οποία δημοσιεύθηκε αμέσως μετά. Στη δήλωση αυτή αναφέρεται ότι το Ευρωσύστημα (η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ)) διακρατεί τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος που ανάγονται στην αποκατάσταση της λειτουργίας του κατάλληλου μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής• ο εν λόγω μηχανισμός είναι ουσιώδης για την επίτευξη της σταθερότητας των τιμών, η οποία αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο του ΕΣΚΤ .

Ο σκοπός δημόσιου συμφέροντος αναφορικά με τους διακρατούμενους από το Ευρωσύστημα τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου επισημαίνεται επίσης από την Ελληνική Δημοκρατία στην αιτιολογική έκθεση του Νόμου 4050/2012 περί κανόνων τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία των Ομολογιούχων.

Η Ευρωομάδα επισήμανε επίσης ότι το εισόδημα που απορρέει από τους εν λόγω τίτλους θα διανεμηθεί σύμφωνα με τους κανόνες περί κατανομής κερδών και ζημιών κατά τα οριζόμενα στο Καταστατικό του ΕΣΚΤ και στα καταστατικά των ΕθνΚΤ.

Συμφώνησε δε ότι τα κράτη μέλη μπορούν να διαθέτουν μέρος των δημόσιων εσόδων τους από τα κέρδη των οικείων ΕθνΚΤ στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων για την περαιτέρω βελτίωση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους της Ελλάδας. Επιπλέον, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών, οι κεντρικές τράπεζες των οποίων διακρατούν στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεών τους τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου, δεσμεύονται να μεταβιβάσουν στην Ελλάδα ποσό ίσο με το τυχόν μελλοντικό εισόδημα της οικείας ΕθνΚΤ από το εν λόγω χαρτοφυλάκιο έως το 2020.

Εσωκλείεται αντίγραφο της δήλωσης της Ευρωομάδας της 21ης Φεβρουαρίου 2012. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση προς τους ομολογιούχους του ιδιωτικού τομέα για ανταλλαγή των τίτλων που διακρατούν θα βρείτε στον δικτυακό τόπο του Ελληνικού Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους.

Με εκτίμηση,
Mario Draghi»

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Ολόκληρη η απάντηση του κ. Ντράγκι στο Νίκο Χουντή."

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *