Το Erasmus+ θα μπορούσε να κάνει περισσότερα για την ισότητα των φύλων

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Τα έργα τα οποία προωθούν την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + έχουν ισχυρό θετικό αντίκτυπο, σύμφωνα με μια γαλλική έρευνα. Αλλά η μελλοντική δέσμευση του προγράμματος στην ισότητα βρίσκεται υπό αμφισβήτηση.

Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί γενικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αναφερόταν ρητά στο πρόγραμμα διά βίου μάθησης 2007-2013. Ωστόσο, μόλις το 1,2% του συνόλου των έργων που εκτελούνται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος έχουν ασχοληθεί με οποιοδήποτε τρόπο για το ζήτημα της ισότητας των φύλων. Για τη γαλλική υπηρεσία Erasmus +, αυτό είναι άκρως απογοητευτικό: η οργάνωση έχει αποδείξει ότι «τα ευρωπαϊκά έργα, με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικό βαθμό, συμβάλουν στην πρόοδο της ισότητας των φύλων στην Ευρώπη». Μεταξύ 2007 και 2013, 40 έργα στα οποία συμμετείχαν γαλλικές οργανώσεις επικεντρώθηκαν στην ισότητα των φύλων στο πλαίσιο του Grundtvig (εκπαίδευση ενηλίκων), Leonardo (επαγγελματική κατάρτιση για τους νέους) και Comenius (σχολική εκπαίδευση).

Ένα ζήτημα, το οποίο αποκαλύφθηκε από την έρευνα αυτή είναι το γεγονός ότι το ενδιαφέρον των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων διαφέρει σημαντικά. Αλλά τα καλά νέα είναι ότι οι χώρες με τις πιο έντονες ανισότητες τείνουν να είναι αυτές με τα περισσότερα έργα. Ανάμεσα στα έργα που μελετήθηκαν είναι μια συνεργασία μεταξύ της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Τουρκίας, που είχε ως στόχο να βοηθήσει τις γυναίκες που έχουν εγκαταλείψει τις αγροτικές περιοχές για την πόλη για να βρουν δουλειά. Στην πραγματικότητα, η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών είναι αρκετά κοινή: ένα άλλο πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Πολωνίας και της Ελβετίας προώθησε την συμμετοχή των πατέρων στην εκπαίδευση των παιδιών τους.

Άλλα έργα στόχευαν στην ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα ισότητας των φύλων και τη διαφορετικότητα, χρησιμοποιώντας τη λογοτεχνία, για παράδειγμα, ή να αναπτύξουν νέες και καινοτόμες μεθόδους για τα νεαρά κορίτσια να συμμετέχουν πιο πολύ στην επιστήμη και την τεχνολογία της εκπαίδευσης.

Ανισότητα στην αγορά εργασίας

Οι συμμετέχοντες σε αυτά τα έργα υποστηρίζουν ότι μπορούν να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην ανισότητα. Η μεγάλη απογοήτευση τους, ωστόσο, είναι ο βραχυχρόνιος χαρακτήρας τους. Μετά από μόλις δύο χρόνια, τα έργα τελειώνουν και υπάρχει πολύ μικρό περιθώριο για τη συνέχιση της συνεργασίας εκτός του επίσημου πλαισίου. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, οι Ευρωπαίοι θεωρούν ανισότητα των μισθών ως την πιο προφανή μορφή της ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και οι περισσότεροι πολίτες πιστεύουν ότι η ανισότητα μεταξύ των φύλων θα μπορούσε να καταπολεμηθεί πιο αποτελεσματικά σε επίπεδο ΕΕ, και ότι οι επενδύσεις στον τομέα της ισότητας των φύλων στην ΕΕ είναι δαπάνες οι οποίες αξίζει να γίνονται.

Αλλά αυτή η λογική φαίνεται να έχει διαφύγει Βρυξέλλες: παρά το καλό ιστορικό αυτών των έργων, το νέο πρόγραμμα Erasmus + δεν κάνει καμία μνεία στην ισότητα των φύλων.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Το Erasmus+ θα μπορούσε να κάνει περισσότερα για την ισότητα των φύλων"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *