Το ΕΚ εγκρίνει νέους κανόνες για τις πλατφόρμες crowdfunding

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Στις 5 Οκτωβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε νέους κανόνες που θα επιτρέπουν στις πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης (crowdfunding) να παρέχουν εύκολα τις υπηρεσίες τους στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Το νέο πλαίσιο αναμένεται να διευρύνει την ομάδα των δυνητικών επενδυτών για τις νεοσύστατες, καινοτόμες και μικρές επιχειρήσεις, παρέχοντας στους επενδυτές καλύτερη προστασία και μεγαλύτερη επιλογή έργων.

Οι πλατφόρμες crowdfunding που λειτουργούν σε περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ θα πρέπει να συμμορφώνονται με ένα ενιαίο σύνολο βασικών κανόνων – τον νέο κανονισμό – αντί για διαφορετικούς κανόνες σε κάθε χώρα. Η συνοδευτική οδηγία αποσκοπεί στην παροχή ευκολότερης πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης για τις μικρές εταιρείες. Οι κανόνες θα καλύπτουν εκστρατείες crowdfunding ύψους έως και 5 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.

Γιατί είναι απαραίτητη η νομοθεσία της ΕΕ για το crowdfunding;

Οι υφιστάμενοι εθνικοί κανόνες για το crowdfunding δεν είναι ομοιόμορφοι, πράγμα που σημαίνει πως υπάρχει νομική αβεβαιότητα. Επιπλέον, αποθαρρύνονται οι επενδύσεις σε έργα σε διαφορετική χώρα, ενώ αποθαρρύνονται και οι πάροχοι υπηρεσιών crowdfunding από το να προσφέρουν διασυνοριακές υπηρεσίες.

Το γεγονός αυτό έχει περιορίσει τις ευκαιρίες για τις εταιρείες που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από συλλογικές επενδύσεις μιας μεγάλης ομάδας ατόμων – ειδικά όταν αυτές δραστηριοποιούνται σε μικρότερες αγορές.

Ενώ η έκθεση της Επιτροπής του 2015 διαπίστωσε ότι το 2013 και το 2014, σε κάθε κράτος μέλος (ΕΕ28) βρίσκονταν σε εξέλιξη έργα crowdfunding, με 206.908 έργα να έχουν συγκεντρώσει συνολικά 2,3 δισ.ευρώ, σημείωσε ότι τα διασυνοριακά έργα αντιπροσώπευαν μόνο το 8,5% του ποσού που συγκεντρώθηκε το 2013 και το 7,3% του ποσού που συγκεντρώθηκε το 2014.

Πώς οι νέοι κανόνες προστατεύουν τους επενδυτές;

Ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους του crowdfunding είναι ότι οι αποφάσεις των επενδυτών συχνά δεν βασίζονται σε δεδομένα αλλά σε συναισθηματικούς παράγοντες. Από τα πιο κοινά προβλήματα που δεν προβλέπουν οι επενδυτές, είναι η χρεοκοπία των μικρών εταιρειών ή ή η καθυστέρηση της παράδοση των αγαθών που εμπορεύονται.

Οι νέοι κανόνες απαιτούν από τους παρόχους υπηρεσιών crowdfunding να παρέχουν στους πελάτες τους σαφείς πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς οικονομικούς κινδύνους κάθε έργου. Οι επενδυτές πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ένα βασικό ενημερωτικό δελτίο για το έργο, το οποίο είτε θα προετοιμάζεται από τον ιδιοκτήτη του έργου, είτε θα παρέχεται σε επίπεδο πλατφόρμας.

Τι είναι το crowdfunding;
  • Οι νεοσύστατες και καινοτόμες επιχειρήσεις δυσκολεύονται συχνά να αποκτήσουν πρόσβαση σε πόρους μέσω παραδοσιακών μέσων, όπως είναι τα τραπεζικά δάνεια.
  • Οι πάροχοι υπηρεσιών crowdfunding τους προσφέρουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή και να αντλήσουν πόρους από πολλούς μικροεπενδυτές, συνήθως μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

Επόμενα βήματα

Οι νέοι κανόνες για τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών crowdfunding αναμένεται να τεθούν σε ισχύ σε ένα έτος από τη δημοσίευσή τους στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ.

Πηγή: europa.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Το ΕΚ εγκρίνει νέους κανόνες για τις πλατφόρμες crowdfunding"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *