Οι Έλληνες των Βρυξελλών

«Είχα πάει μια φορά σε έναν γέρο Ιταλό μπαρμπέρη, μόλις του είπα ότι ήμουν Έλληνας η πρώτη λέξη που μου είπε στη γλώσσα μου ήταν «συμφορά». Ούτε «γεια», ούτε «καλημέρα», ούτε «μ...ς». Γράφει ο Αχιλλέας Σωτηρέλλος