Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ετήσια συντήρηση του κήπου της κατοικίας του Μονίµου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στην Ε.Ε

Ἡ Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε.., προσκαλεί για την υποβολή πρότασης-προσφοράς για την ετήσια συντήρηση του κήπου της κατοικίας του Μονίμου Αντιπροσώπου, στις Βρυξέλλες.

Ο Μόνιμος Έλληνας Αντιπρόσωπος της ΕΕ στον Μητροπολίτη Βελγίου

Η επίσκεψη του κου Ιωάννη Βράιλα είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα, ενώ η συζήτηση για διάφορα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, κοινού ενδιαφέροντος, πραγματοποιήθηκε σε πολύ εγκάρδιο κλίμα.