Ιδιαίτερα μαθήματα Φυσικής-Μαθηματικών-Χημείας-Πληροφορικής

Από αριστούχο διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Μηχανικό Υπολογιστών με πολυετή εμπειρία.

Ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών

Διπλωματούχος του ΕΜΠ με πολυετή εμπειρία, για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων, επιμέλεια και μετάφραση κειμένων

Ελληνίδα Φιλόλογος (Μ.Α.) με εξειδίκευση στη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας & τις απαιτήσεις του προγράμματος International Baccalaureate

Πτυχιούχος δασκάλα για εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας

Υποβοήθηση στα μαθήματα αλλά και φύλαξη/απασχόληση παιδιών με δημιουργικές και διαδραστικές δραστηριότητες