Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων, επιμέλεια και μετάφραση κειμένων

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Ελληνίδα Φιλόλογος (Μ.Α.) με εξειδίκευση στη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας & τις απαιτήσεις του προγράμματος International Baccalaureate (Greek Language & Literature HL/SL, Theory of Knowledge), και με πολυετή εμπειρία σε διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Ευρώπη, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα και αναλαμβάνει επιμέλεια & μετάφραση κειμένων.
Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά.

Επικοινωνία: penelope.kolovou@gmail.com
+32 (0) 46 096 43 47

 

Greek philologist (Μ.Α.), specialised and certified in teaching Greek as a foreign language and experienced instructor for the International Baccalaureate curriculum (Greek Language & Literature HL/SL, Theory of Knowledge), involved since many years in international educational institutions in Europe, offers private lessons, translations and text proofreading.
Working languages: Greek, German, English, French.

Contact: penelope.kolovou@gmail.com
+32 (0) 46 096 43 47

 

Philologue grecque (Μ.Α.), spécialiste certifiée en enseignement de la langue grecque comme langue étrangère et institutrice de Curriculum de Baccalauréat International (Greek Language & Literature HL/SL, Theory of Knowledge), depuis plusieurs années en collaboration avec des instituts internationaux d’éducation en Europe, offre des cours privés, traduction et correction de texte.

Langues de travail: grec, allemand, anglais, français.

Contact: penelope.kolovou@gmail.com
+32 (0) 46 096 43 47

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων, επιμέλεια και μετάφραση κειμένων"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *