Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει επιχορηγήσεις σε 277 κορυφαίους ερευνητές

Η χρηματοδότηση συνολικής αξίας 647 εκατ. ευρώ, θα τους βοηθήσει να επιδιώξουν τις περισσότερο υποσχόμενες ιδέες τους και να εκτελέσουν έρευνα αιχμής με ενδεχόμενο πρωτοποριακό αντίκτυπο στην επιστήμη και περαιτέρω στην κοινωνία.

Τα αποτελέσματα του PISA απογοητεύουν

Στον διαγωνισμό του 2012, η Ελλάδα βρέθηκε στην τρίτη και τελευταία ομάδα χωρών, με μέση επίδοση χαμηλότερη από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Μεταξύ 65 χωρών, στην Κατανόηση Κειμένου η Ελλάδα ήταν στην 39η θέση και στη 41η θέση στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες.

Οι Βρυξέλλες μέσα από τη γλώσσα των αριθμών: μια πολυ-πολιτισμική πόλη

Πόσες γλώσσες μιλιούνται στις Βρυξέλλες; Ποιος δήμος έχει τους περισσότερους ξένους; Στοιχεία και αριθμοί σε μια ενδιαφέρουσα έρευνα που απαντά σ' αυτά και πολλά ακόμα ερωτήματα!