Σύντομα θα είναι δυνατή η αλλαγή φύλου και ονόματος πολλές φορές στα δημόσια έγγραφα

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Σύντομα θα είναι δυνατή η αλλαγή φύλου και ονόματος πολλές φορές στο Δημόσιο. Η Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής ενέκρινε την Τετάρτη την πρώτη βαθμίδα αποκατάστασης του νόμου για τα διεμφυλικά άτομα, ως απάντηση στις παρατηρήσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Αυτό είχε πράγματι ακυρώσει ορισμένες διατάξεις του νόμου για τα διεμφυλικά άτομα, της 25ης Ιουνίου 2017.

Στο νομοσχέδιο του υπουργού Δικαιοσύνης, Vincent Van Quickenborne, και της υπουργού Ισότητας των Φύλων, Marie-Colline Leroy, καταργείται η αρχή του αμετάκλητου καθώς και η διαδικασία ενώπιον του οικογενειακού δικαστηρίου.

Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι θα επιτρέπεται να αλλάζουν φύλο και όνομα πολλές φορές στο Δημόσιο. Ομοίως, θα καταργηθούν οι διαδικασίες οικογενειακού δικαστηρίου. Ως εκ τούτου, θα είναι πάντα δυνατή η τροποποίηση της καταχώρισης φύλου ή ονόματος στο ληξιαρχείο, ακολουθώντας την ίδια απλή διαδικασία όπως και για την πρώτη τροποποίηση.

Μη-δυαδικό φύλο

Αναμένεται μια δεύτερη φάση μεταρρύθμισης. Αφορά τη δυνατότητα αναγνώρισης για άτομα με μη δυαδική ταυτότητα. Το Συνταγματικό Δικαστήριο είχε κρίνει ότι η απουσία αυτής της δυνατότητας παραβίαζε την αρχή της ισότητας για όσους δεν μπορούσαν να εμπίπτουν στις κατηγορίες «άνδρας» ή «γυναίκα».

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Σύντομα θα είναι δυνατή η αλλαγή φύλου και ονόματος πολλές φορές στα δημόσια έγγραφα"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *