Σχέδιο για μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα ετοιμάζουν οι Βρυξέλλες

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Της Ειρήνης Σακελλάρη

 

Να ενισχύσει με κάθε τρόπο τα κονδύλια για επενδύσεις στην Ευρώπη αλλά και να βρει τις προσφορότερες μεθόδους απορρόφησής τους από τις χώρες-μέλη δείχνει αποφασισμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το φιλόδοξο σχέδιο Γιούνκερ, ωστόσο, που διπλασιάζει τα κονδύλια των επενδυτικών προγραμμάτων έρχεται σε αντίστιξη με όλους τους περιορισμούς που βιώνει το πανευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα στο πλαίσιο της ενοποίησής του και των ειδικών προβλημάτων του.

Επειδή ωστόσο τα κεφάλαια υφίστανται και κάποιοι τα αναζητούν, σταδιακά το σύστημα τείνει να υπερβεί τον ίδιο του τον εαυτό, αναπτύσσοντας ένα εναλλακτικό χρηματοδοτικό μοντέλο που διανέμει τα κονδύλια, ενώ συγχρόνως υποστηρίζει και το κλασικό τραπεζικό σύστημα να ξεπεράσει τα προβλήματά του. Πώς; Με εγγυήσεις επί των επενδύσεων.

assets_LARGE_t_942_44841038

 Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο πάντως τα κεφάλαια υπάρχουν και θα διανεμηθούν.

Οπως ανάφερε ο κ. Γίρκι Κατάινεν αντιπρόεδρος της Επιτροπής, σε πρόσφατη ενημέρωση δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες σε πολλές χώρες, το υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων επιβαρύνει τα βιβλία των τραπεζών, κάτι που εμποδίζει την παραχώρηση πίστωσης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Ταμείου Γιούνκερ. Το θέμα είναι φλέγον για την Ελλάδα λόγω του ύψους των κόκκνων δανείων.

Ομως όπως εξηγεί ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν «όταν το ΕΤΣΕ (- EFSI- Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων) παραχωρεί εγγυήσεις τότε το βάρος των δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στον ισολογισμό της τράπεζας μικραίνει και έτσι τα πιστωτικά ιδρύματα αποκτούν εκ νέου το όριο για να δανειοδοτήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Το πρώτο πακέτο Γιούνκερ είχε ένα σχέδιο εγγυήσεων τριετίας για 63 δισ. ευρώ που μοχλευόμενα κατέληγαν σε επιπλέον 350 δισ. ευρώ μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Στο δεύτερο πακέτο τα κεφάλαια ανέρχονται σε 100 δισ. που μοχλευόμενα καταλήγουν σε άλλα 500 δισ. ευρώ και άρα το σύνολικό ποσό διαμορφώνεται σε 600 δισ. ευρώ.

Οι δηλώσεις του κ. Κατάινεν πραγματοποιήθηκαν, καθώς η Επιτροπή εξέτασε τις τρεις διαφορετικές αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν για τη λειτουργία του ταμείου Γιούνκερ. Πρόκειται για την αποτίμηση από την Επιτροπή, την αποτίμηση που έγινε από την ΕΤΕπ και την ανεξάρτητη αποτίμηση που έγινε από τον ελεγκτικό οίκο Ernst & Young.

Η Κομισιόν θεωρεί πως τα ευρήματα των τριών αξιολογήσεων αντιμετωπίζονται με την πρότασή της να διπλασιάσει τη διάρκεια και το ύψος του Ευρωπαϊκού Ταμείου ως πρώτο βήμα μέχρι τα τέλη του 2020. Η πρόταση της Επιτροπής επίσης επικεντρώνεται περισσότερο στη συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα, καθώς και στην ενίσχυση της διαφάνειας.

«Τα έργα τα οποία η ΕΤΕπ έχει εγκρίνει στο πλαίσιο του Ταμείου έχουν κινητοποιήσει 154 δισ. σε επενδύσεις σε 27 κράτη – μέλη και έχουν υποστηρίξει σχεδόν 380.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις», δήλωσε ο κ. Κατάινεν. Προέτρεψε δε, τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υιοθετήσουν την πρόταση χωρίς καθυστέρηση.

Επενδύσεις στην Ελλάδα
Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας ,το εγκεκριμένο κονδύλι επενδύσεων είναι ύψους 824 εκατ. ευρώ σε υποδομές και καινοτομία. Το ποσό αυτό θα καταλήξει σε επενδύσεις ύψους 1,9 δισ. ευρώ. Επίσης για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει προβλεφθεί κονδύλι 73 εκατ. ευρώ, το οποίο θα διαμορφωθεί σε επενδύσεις ύψους 460 εκατ. ευρώ, από το οποίο θα επωφεληθούν περίπου 14.670 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και start ups. Το σχέδιο προβλέπει τρία αιολικά πάρκα εγκεκριμένα αλλά όχι υπογεγραμμένα και ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης που χρησιμοποιεί ένα υποκατάστατο δανεισμού (χρεόγραφα καλυμμένα με περιουσιακά στοιχεία) για τη διοχέτευση χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ, ώστε να επιτευχθεί η στήριξη αυτών των επιχειρήσεων. Το παραπάνω σχέδιο είναι επίσης εγκεκριμένο και όχι υπογεγραμμένο.

Ακόμη προβλέπει τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού επενδυτικού Fund Diorama με μετοχική συμμετοχή μέχρι 20 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα τόσα θα είναι και η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Πρόκειται για fund που θα επενδύει στον ιδιωτικό τομέα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης με σημαντικές τάσεις ανάπτυξης και εξαγωγικό χαρακατήρα. Επίσης μέσω της ΕΤΕπ χρηματοδοτείται η Creta Farm σε έρευνα για την ανάπτυξη και την καινοτομία που πραγματοποιεί η επιχείρηση στον αγροδιατροφικό τομέα. Η συνολική επένδυση είναι 31 εκατ. ευρώ και τα 15 προέρχονται από κοινοτική χρηματοδότηση. Εχει ακόμη εγκριθεί αλλά όχι υπογραφεί δανεισμός της Εθνικής Τράπεζας για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπως επίσης και η επέκταση και αναμόρφωση 14 περιφεριακών αεροδρομίων στη χώρα μας. Πρόσφατα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, δήλωσε: Μέχρι το τέλος του 2016 ενεργοποιούνται δύο νέα εργαλεία, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ μέσω του ΕΤΕΑΝ, καθώς και το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον». Από τις τρεις αυτές πλατφόρμες θα εισρεύσουν αθροιστικά στην πραγματική οικονομία 2 δισ. ευρώ, 1 δισ. από δημόσιους πόρους και ένα 1 δισ. ακόμα από τη μόχλευση.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σε λίγες εβδομάδες το Fund of Funds

Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα (σε λίγες εβδομάδες) η δημιουργία του Fund of Funds στη χώρα μας θα είναι γεγονός με τη συμμετοχή του EFSI σε αυτό. Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε διάφορα στάδια ανάπτυξης θα μπορεί να αποκτά το συγκεκριμένο Ταμείο, (Fund of Funds) που δημιουργεί το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Στόχος του θα είναι η συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δημόσιους πόρους, οι οποίοι θα συμπληρώνονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (που θα έχει και τη διαχείριση του Fund). Σε αυτό είναι πιθανόν να μετέχουν σε δεύτερη φάση και κάποια εξειδικευμένα ιδιωτικά funds, τα οποία θα μπορούν να διεκπεραιώνουν ταχύτερα και ακριβέστερα την αξιολόγηση των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με πηγές από το EFSI το υπεραμοιβαίο αυτό που θα έχει τελικώς τη μορφή Ταμείου -αν και είχε διαφορετικά σχεδιαστεί- καταλήγει να αποκτήσει μία άλλη μορφή υπό το βάρος της ανάγκης να εκταμιευθούν επενδυτικά κονδύλια. Διατηρεί πάντως τον σκοπό του που είναι η τοποθέτηση σημαντικών κεφαλαίων σε επιχειρήσεις με ιδιαίτερη έμφαση σε οκτώ τομείς (Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία) και προπάντων στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της έρευνας. Οι επενδύσεις του EFSI στόχο έχουν να συκλίνουν οι ρυθμοί ανάπτυξης στις χώρες-μέλη. Κεφάλαια λοιπόν υπάρχουν και αυτά βρίσκονται στα κοινοτικά ταμεία έτοιμα να εκταμιευθούν. Το EFSI είναι έτοιμο να επενδύσει μέσω της ΕΤΕπ υπό τη μορφή εγγυήσεων και κονδυλίων μέχρι και το 1/2 του συνόλου των επενδύσεων που προκρίνονται με βασικό κριτήριο ένα θετικό αποτύπωμα στις εθνικές οικονομίες των χωρών-μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εργαστεί εντατικά προκειμένου να οι επενδύσεις που συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Ταμείο, να αυξηθούν ως ποσοστό επί του ΑΕΠ ιδιαίτερα στις χώρες όπως η δική μας που τα κεφάλαια αυτά θεωρούνται απαραίτητα για την ανάπτυξη.

 

Πηγή: imerisia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Σχέδιο για μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα ετοιμάζουν οι Βρυξέλλες"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *