Η αναπτυξιακή εταιρεία της περιφέρειας Βρυξελλών πραγματοποιεί μικρά κέρδη το 2014

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Όπως ανέφερε στα μέσα Μαΐου ο βελγικός οικονομικός Τύπος, το 2014 ο όμιλος της αναπτυξιακής εταιρείας της περιφέρειας Βρυξελλών (Société Régionale d’Investissement de Bruxelles – SRIB) πραγματοποίησε το 2014 –έπειτα από 6 συνεχή χρόνια ζημιών- μικρά καθαρά κέρδη της τάξεως των 230 χιλιάδων €. Η SRIB, σκοπός της οποίας είναι η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων –κυρίως των μικρομεσαίων- που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Βρυξελλών, επένδυσε το 2014 κεφάλαια ύψους 9 εκατ. € σε 72 επιχειρήσεις.

Όπως σημειώθηκε στα δημοσιεύματα, σημαντική αύξηση των χρηματοδοτήσεων προς επιχειρήσεις καταγράφηκε στις χρηματοδοτήσεις των εξαγωγικών επιχειρήσεων της περιφέρειας (μέσω της θυγατρικής ExportBru, +30%, ύψος χρηματοδοτήσεων στα 3,3 εκατ. €).

Σύμφωνα με τον οικονομικό Τύπο, η SRIB έχει κληρονομήσει από τα μέσα του 2014 το χαρτοφυλάκιο του ομοσπονδιακού Ταμείου Συμμετοχών (“Fonds de Participation”), οι αρμοδιότητες του οποίου πέρασαν στις περιφέρειες, στο πλαίσιο της υλοποιούμενης 6ης Μεταρρύθμισης του Κράτους. Η SRIB, πέραν του χρηματοδοτικού εργαλείου ExportBru, διοχετεύει χρηματοδοτήσεις σε επιχειρήσεις των Βρυξελλών κυρίως μέσω των μηχανισμών Brupart (που συγχρηματοδοτεί αναπτυξιακά σχέδια εταιρειών) και Boost Me (χρηματοδοτήσεις προς ανέργους), ενώ σκοπεύει σύντομα να ενεργοποιήσει και σύστημα χρηματοδοτήσεων “seed capital” προς νέες επιχειρήσεις, διευκολύνοντάς τις κατά τα πολύ αρχικά στάδια σύστασής τους.

Περισσότερο αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της SRIB / Finance.Brussels

Πηγή: Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ελληνικής πρεσβείας στο Βέλγιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Η αναπτυξιακή εταιρεία της περιφέρειας Βρυξελλών πραγματοποιεί μικρά κέρδη το 2014"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *