Η αναπτυξιακή εταιρεία της περιφέρειας Βρυξελλών πραγματοποιεί μικρά κέρδη το 2014

Η SRIB σκοπεύει σύντομα να ενεργοποιήσει και σύστημα χρηματοδοτήσεων “seed capital” προς νέες επιχειρήσεις, διευκολύνοντάς τις κατά τα πολύ αρχικά στάδια σύστασής τους.