Πως ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού;

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές, που αναμένεται να διεξαχθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2023, για πρώτη φορά θα δοθεί δυνατότητα στους εκλογείς, οι οποίοι την ημέρα των εκλογών βρίσκονται εκτός της Επικράτειας, να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4648/2019 «Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας».

Ως «εκτός Επικράτειας εκλογέας» νοείται κάθε Έλληνας πολίτης που έχει ενεργό το δικαίωμα του εκλέγειν, είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους και την ημέρα της εκλογής βρίσκεται μόνιμα ή προσωρινά εκτός της Ελλάδας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων
εξωτερικού είναι οι εκλογείς να συγκεντρώνουν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

– Να έχουν διαμείνει συνολικά δύο (2) έτη εντός της Ελληνικής Επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα
των τελευταίων τριάντα πέντε (35) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής.

Δημόσια έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαμονή δύο ετών στην Ελλάδα είναι, ενδεικτικά:
βεβαίωση φοίτησης σε σχολείο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας, τεχνικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· έγγραφα προερχόμενα από την εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας· βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (πλην ΙΚΑ)· κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ και φοίτηση σε σχολές ΟΑΕΔ, καθώς και άλλα πρόσφορα δημόσια έγγραφα.
– Να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Διαδικασία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους

Οι εκλογείς συμπληρώνουν και υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Εσωτερικών apodimoi.gov.gr .

Πρόσβαση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή σχετικής αίτησης παρέχεται στον σύνδεσμο: https://apodimoi.gov.gr/login?returnUrl=%2Fhome .

Επισημαίνεται ότι για την εγγραφή απαιτείται ο εκλογέας να έχει ΑΦΜ και κωδικούς TΑXIS NET.
Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής και συμπλήρωσης της αίτησης παρέχονται στο σύνδεσμο .

Οι εκλογείς, εφόσον αδυνατούν να έχουν πρόσβαση, οι ίδιοι ή οι οικείοι τους, στην ως άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα, μπορούν να απευθυνθούν στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας, στο email grcon.bru@mfa.gr προκειμένου να οριστεί συνάντηση για να λάβουν αρωγή διαπιστευμένου υπαλλήλου.

Στο σύνδεσμο https://www.ypes.gr/ekloges/aitiseis-eklogeon-eksoterikou στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών μπορούν να αναζητηθούν περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Προθεσμία εγγραφής
Σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 4 του Ν.4648/2019 η προθεσμία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους είναι το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες πριν από την προκήρυξη των εκλογών. Ήτοι, όταν προκηρυχθούν εκλογές δεν είναι δυνατή η εγγραφή, άρα είναι σκόπιμο αυτή να πραγματοποιηθεί το ταχύτερο.

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Πως ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού;"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *