Προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέα αριθμητικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι, το 2015, για περισσότερα από 2.000 επικίνδυνα προϊόντα ενεργοποιήθηκαν προειδοποιήσεις σε επίπεδο ΕΕ. Μια βασική πρόκληση είναι η αύξηση του μεριδίου των προϊόντων που αγοράστηκαν στο διαδίκτυο από χώρες εκτός ΕΕ.

Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι επιχειρήσεις συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ότι τα εν λόγω μη ασφαλή καταναλωτικά αγαθά θα αποσυρθούν από την ευρωπαϊκή αγορά.

«Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης βοήθησε να συντονιστούν οι ταχείες αντιδράσεις μεταξύ των αρχών προστασίας των καταναλωτών για την απόσυρση των επικίνδυνων προϊόντων σε όλη την Ευρώπη. Δύο είναι οι προκλήσεις που θα ανακύψουν στο μέλλον: οι διαδικτυακές πωλήσεις προϊόντων απευθείας στην οικία του καταναλωτή μέσω ταχυδρομείου και η ισχυρή παρουσία κινεζικών προϊόντων που επισημαίνονται μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης. Τον Ιούνιο θα επισκεφθώ την Κίνα για να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με τις κινεζικές αρχές όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων» δήλωσε η κα Věra Jourová, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης, καταναλωτών και ισότητας των φύλων.

Το 2015 καταχωρίστηκαν στο σύστημα 2.072 προειδοποιήσεις και 2.745 επακόλουθες ενέργειες. Όταν ένα κράτος μέλος ενεργοποιεί μια προειδοποίηση στο σύστημα, οι άλλες χώρες μπορούν να εντοπίσουν το προϊόν στην αγορά τους και να αντιδράσουν σε αυτή την αρχική προειδοποίηση.

Άνω του 65% των Ευρωπαίων αγοράζουν προϊόντα στο διαδίκτυο, ενώ, ο αριθμός των καταναλωτών που ψωνίζουν στο διαδίκτυο αυξήθηκε στο χρονικό διάστημα 2006-2015 κατά 27%. Μια νέα πρόκληση είναι τώρα η αντιμετώπιση της χρήσης του διαδικτύου ως διαύλου μέσω του οποίου οι καταναλωτές λαμβάνουν ταχυδρομικώς στην οικία τους και προϊόντα προερχόμενα από χώρες εκτός ΕΕ, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε έλεγχο ασφάλειας.

Η Επιτροπή εργάζεται για την περαιτέρω βελτίωση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, ώστε να συμπεριλάβει την εν λόγω πτυχή. Έχουμε ήδη σημειώσει επιτυχή συνεργασία με το προσωπικό ελέγχου των συνόρων και τις διαδικτυακές πλατφόρμες πώλησης αγαθών. Θα διασφαλίσουμε την περαιτέρω έμφαση στις διαδικτυακές πωλήσεις, στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος της Επιτροπής για την ασφάλεια των προϊόντων.

Ποια προϊόντα εγκυμονούν κινδύνους;

Το 2015 τα παιχνίδια (27%) και τα είδη ένδυσης, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη μόδας(17%) ήταν οι δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες χρειάστηκε να ληφθούν διορθωτικά μέτρα. Τα εν λόγω προϊόντα είχαν ήδη σημειώσει τις περισσότερες κοινοποιήσεις το προηγούμενο έτος. Όσον αφορά τους κινδύνους, το 2015, οι συχνότερα κοινοποιηθέντες κίνδυνοι (25% του συνόλου των κοινοποιήσεων) ήταν οι χημικοί κίνδυνοι, με δεύτερο τον κίνδυνο τραυματισμών (22%), ο οποίος ήταν στην κορυφή του καταλόγου στην προηγούμενη έκθεση.

Οι συνηθέστεροι χημικοί κίνδυνοι που κοινοποιήθηκαν το 2015 αφορούσαν προϊόντα όπως τα ψεύτικα κοσμήματα, με επιβλαβή βαρέα μέταλλα όπως το νικέλιο και ο μόλυβδος, και τα παιχνίδια που περιέχουν φθαλικούς εστέρες (μαλακτικά του πλαστικού τα οποία μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα γονιμότητας).

Από πού προέρχονται τα προϊόντα αυτά;

Δεδομένου ότι το 62% των κοινοποιηθέντων επικίνδυνων προϊόντων προέρχονται από την Κίνα, η χώρα αυτή παραμένει η πρώτη χώρα προέλευσης στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Είναι η μεγαλύτερη πηγή εισαγωγών της ΕΕ.

Η συνεργασία με τις κινεζικές αρχές εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ και, ειδικότερα, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μηχανισμού για την Κίνα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης: κάθε κοινοποίηση που αφορά προϊόν κινεζικής προέλευσης διαβιβάζεται στην κινεζική διοίκηση, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα με τον κατασκευαστή ή τον εξαγωγέα απευθείας, αν οι εν λόγω επιχειρηματίες είναι δυνατόν να εντοπιστούν.

Μέχρι σήμερα, η Κίνα έδωσε συνέχεια σε 11.540 κοινοποιήσεις και κατόρθωσε να λάβει διορθωτικά μέτρα σε 3.748 περιπτώσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, ο εντοπισμός της πηγής του προϊόντος εξακολουθεί να είναι δύσκολος.

Η Επίτροπος κα Jourovà θα επισκεφθεί τον Ιούνιο την Κίνα, για να συζητήσει με τους κινέζους ομολόγους της για την ασφάλεια των προϊόντων.

Ιστορικό

Από το 2003 το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης διασφαλίζει την ταχεία ανταλλαγή μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των πληροφοριών σχετικά με τα επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα που αποσύρονται από την αγορά και/ή ανακαλούνται οπουδήποτε στην Ευρώπη. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να λαμβάνονται κατάλληλα επακόλουθα μέτρα (απαγόρευση / διακοπή των πωλήσεων, απόσυρση, ανάκληση ή απόρριψη από τις τελωνειακές αρχές κατά την εισαγωγή) σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Τριάντα μία χώρες (οι χώρες της ΕΕ μαζί με την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία) συμμετέχουν σήμερα στο σύστημα. Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης λειτουργεί χάρη στην καθημερινή και συνεχή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

 

Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης σε αριθμούς

Γραφική παράσταση 1: Συνηθέστερες κατηγορίες κοινοποιηθέντων προϊόντων

Γραφική παράσταση 2: Κοινοποιήσεις το 2015 λόγω χημικών κινδύνων ανά κατηγορία προϊόντων

 

Γραφική παράσταση 3: Κοινοποιήσεις το 2014 και το 2015 ανά ομάδες χωρών προέλευσης

 

Πηγή: europa.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *