Πρακτική άσκηση στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην ΕΕ προσφέρει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης χωρίς αμοιβή για διάστημα (3) μηνών σε φοιτητές ή φοιτήτριες, που θα προταθούν από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

Διαδικαστικά, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin_trainees@rp-grece.be , με κοινοποίηση στη Διπλωματική Ακαδημία ( ac_trainees@mfa.gr )

(α) το βιογραφικό τους σημείωμα

(β) μια επιστολή, στην οποία θα αναγράφουν την Οργανική Μονάδα που τους ενδιαφέρει να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση (δυνατότητα αναγραφής δύο επιλογών με σειρά προτεραιότητας) και τη χρονική περίοδο που μπορούν να κάνουν την εν λόγω πρακτική (επιλογή ενός τριμήνου)

(γ) μια υπεύθυνη δήλωση ότι παραιτούνται εγγράφως από κάθε οικονομική απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και ότι είναι ασφαλισμένοι για την περίπτωση ατυχήματος στον εργασιακό χώρο.

(δ) συστατική επιστολή ενός τουλάχιστον καθηγητή του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος που φοιτά ο ενδιαφερόμενος, για τις εκτός ERASMUS+ αιτήσεις για πρακτική άσκηση.

Η επιλογή της Οργανικής Μονάδας γίνεται βάσει του κάτωθι πίνακα και σύμφωνα με τα προσόντα που απαιτούνται.

Σημειώνεται ότι μετά την αποστολή σχετικού αιτήματος θα ακολουθήσει συνέντευξη του φοιτητή από τον Επικεφαλής της Οργανικής Μονάδας, εφόσον κριθεί ότι ο υποψήφιος διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα και υπάρχουν κενές θέσεις για πρακτική άσκηση στην ανωτέρω Οργανική Μονάδα.

Όλοι οι φοιτητές θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα, με το οποίο θα ενημερώνονται για την αποδοχή ή μη του αιτήματος τους για πρακτική άσκηση και, στην περίπτωση που έχουν γίνει δεκτοί, θα καλούνται να μας αποστείλουν το προβλεπόμενο «Letter of acceptance», για τις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται.

Πίνακας για ασκούμενους 2021-2022

pinakas_gia_askoumenous_2021-2022

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Πρακτική άσκηση στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *