Ο Μητροπολίτης Βελγίου για την κρίση λόγω κορονοϊού

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Ποιμαντορική επιστολή του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Βελγίου, Αθηναγόρα, αναφορικά με την κρίση λόγω του κορονοϊού.

Αναλυτικά η επιστολή:

Ἔμπλεος τῆς πασχαλίου χαρᾶς ἀπευθύνομαι πρὸς ὅλους ἐσᾶς, εὐχόμενος προσωπικῶς, στὶς πρεσβυτέρες σας, στὶς συζύγους σας, στὶς οἰκογένείες σας τὸν πασχάλιο χαιρετισμό, Χριστὸς Ἀνέστη καὶ Χρόνια Πολλά.

Περάσαμε ἤδη τὴν περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Εἴμαστε μάρτυρες τῶν θαυμασίων τῆς μεγάλης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν κόσμο καὶ γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἐδημιούργησε· τοῦ θαύματος τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως ἐκ τῶν νεκρῶν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ αὐτὲς τὶς ἡμέρες συμμετέχουμε ὅλοι στὸ ἐξαιρετικὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος μας καὶ ἀκοῦμε τὴν ἀπάντηση ποὺ μαρτυρεῖ τὴν ἐξαιρετικὴ κοινή μας πίστη στὸν θρίαμβο τῆς αἰώνιας ζωῆς ἀπὸ τὸν ζωοδόχο τάφο.

Πῶς ὅμως νὰ ξεχάσουμε σήμερα ὅτι γιορτάσαμε τὸ Πάσχα τοῦ Κυρίου κάτω ἀπὸ στενόχωρες συνθῆκες; Ἡ ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ συνεχίζεται, μᾶς στέρησε τὴν δυνατότητα νὰ μεταβοῦμε στὴν ἐκκλησία αὐτὲς τὶς πολὺ σημαντικὲς καὶ ἅγιες ἡμέρες γιὰ κάθε ὀρθόδοξο χριστιανό, ἀκόμη καὶ τὴν ἡμέρα τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Κύριος θὰ ἀκούσῃ τὶς προσευχὲς τῆς Ἐκκλησίας Του καὶ θὰ ἐπιτρέψῃ μὲ τὴν Χάρη Του νὰ συγκεντρωθοῦμε καὶ πάλι κάτω ἀπὸ τοὺς θόλους τῶν ἱερῶν ναῶν μας.

Συγκινήθηκα ὅταν εἶδα ὅτι εὐσεβεῖς χριστιανοί μας κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ τὴν νύκτα τοῦ Πάσχα τοποθέτησαν λουλούδια μπροστὰ στὶς πόρτες τοῦ Μητροπολιτικοῦ μας Ναοῦ.

Ἐπιτρέψτε μου νὰ ἐπιστρέψω σὲ κάποιες πρακτικὲς σκέψεις, μετὰ τὴν τελευταία ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τοῦ Βελγίου τῆς 15ης Ἀπριλίου, ποὺ παρατείνει μέχρι τὴν 3η Μαΐου 2020 ὅλα τὰ ἔκτακτα μέτρα ποὺ ἔλαβαν οὶ πολιτικὲς ἀρχὲς σχετικὰ μὲ τὶς θρησκευτικὲς τελετὲς ἤ δραστηριότητες. Μόλις τροποποιηθοῦν τὰ ἔκτακτα μέτρα ἀπὸ τὸ προσεχὲς Συμβούλιο Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας θὰ ἐπανεξετάσουμε μαζὶ μὲ τὶς πολιτικὲς ἀρχές, πῶς μποροῦμε νὰ τροποποιήσουμε αὐτὰ τὰ μέτρα, σὲ ποιοὺς χώρους καὶ μὲ ποιὲς συνθῆκες. Μία νέα ἀνακοίνωση θὰ ἀκολουθήσῃ τὸ συντομώτερο δυνατόν.

Ὑπενθυμίζω ὅτι τὸ Ὑπουργικὸ Διάταγμα τοῦ Βελγίου τῆς 3ης Ἀπριλίου 2020 καθώρισε ὡρισμένα ἄρθρα στὸ Διάταγμα τῆς 23ης Μαρτίου 2020. Σύμφωνα μ᾽ αὐτο ἐπιτρέπονται:
– Οἱ κηδεῖες μὲ τὴν παρουσία μόνο 15 ἀτόμων τὸ ἀνώτερο, μὲ ἐφαρμογὴ τῆς ἀποστασιοποίησης 1,5 μέτρου μεταξύ τους.
– Οἱ θρησκευτικοὶ γάμοι, μὲ τὴν παρουσία μόνο τῶν νεονύμφων, τῶν μαρτύρων τους καὶ τοῦ ἱερέως.

Θείες Λειτουργίες θὰ τελοῦνται τὶς Κυριακὲς μόνο στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Βρυξελλῶν καὶ τοὺς Καθεδρικοὺς Ναοὺς τοῦ Ρόττερνταμ καὶ τοῦ Λουξεμβούργου. Οἱ ἄλλοι ἐνοριακοὶ ναοὶ θὰ παραμείνουν κλειστοί!

Σᾶς προτρέπω νὰ σεβαστῆτε τὶς ἐπιβληθεῖσες ἀποφάσεις. Ταυτόχρονα, παρακαλῶ ὅλους τοὺς κληρικούς μας νὰ ἐπικοινωνῆτε μὲ τοὺς ἐνορίτες σας μέσω ἀκίνδυνων διαύλων ἐπικοινωνίας, εἰδικὰ δὲ μὲ τοὺς ἀσθενεῖς, τοὺς εὐάλωτους καὶ τοὺς ἀπομονωμένους.

Εἶθε ὁ Ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν Σωτῆρας μας νὰ δίδῃ ὑγεία σὲ ὅλους μας. Ἡ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως ποὺ ζοῦμε νὰ φωτίζῃ τὶς καρδιές μας στὶς δύσκολες συνθῆκες ποὺ ζοῦμε.

Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Ὁ Κύριος νὰ σᾶς εὐλογεῖ !

Ἐν Βρυξέλλαις, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, τῇ 21ῃ Ἀπριλίου 2020

 

Από Δ.Τ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Ο Μητροπολίτης Βελγίου για την κρίση λόγω κορονοϊού"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *