Μέτρα για την απλοποίηση των διαδικασιών και την φορολογία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Ο κ. Willy Borsus, Υπουργός της Κυβέρνησης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και για τον αγροτικό τομέα και τις μεταφορές προτείνει 50 νέα μέτρα για την απλοποίηση των διαδικασιών για την λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στόχος των νέων μέτρων είναι ο περιορισμός των περιττών διοικητικών διαδικασιών ώστε να επιτρέψει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να εστιάσουν στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Ανάμεσα σε αυτά είναι η δημιουργία ενός ενιαίου ηλεκτρονικού αρχείου με το ίδρυμα ασφαλίσεων των αυτοαπασχολουμένων ώστε να γίνει ευκολότερη η ανταλλαγή πληροφοριών με άλλους φορείς. Οι διαδικασίες απλοποίησης των αδειοδοτήσεων όπως με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την τροφική ασφάλεια (AFSCA) μέσω της ψηφιοποίηση των εντύπων που χρειάζεται να συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος. Επίσης διευκολύνεται η πρόσβαση των επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δημόσιες συμβάσεις και η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.

Σε στενή συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Kris Peeters, ο Υπουργός κ. Borsus προτείνει τρόπους ώστε να διευκολύνει και να απλοποιήσει τους λογιστικούς κανόνες για τις μικρές επιχειρήσεις. Στο μέλλον θα μπορούν να υποβάλουν τους ετήσιους λογαριασμούς τους σύμφωνα με ένα απλοποιημένο σύστημα ώστε να επιτευχθεί η μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις. Πάνω από το 80% των βελγικών επιχειρήσεων αναμένεται να επηρεαστεί από την απλοποίηση των λογιστικών κανόνων.

Επίσης η Κυβέρνηση προτίθεται έως 31 Ιουλίου να οριστικοποιήσει την φορολογική μεταρρύθμιση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η τρέχουσα φορολογική επιβάρυνση για όλες τις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 33,99%. Η μεταρρύθμιση προβλέπει την μείωση του φορολογικού συντελεστή στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στο 20%.

 

Ενημέρωση: Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών

 

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Μέτρα για την απλοποίηση των διαδικασιών και την φορολογία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *