Μέτρα για την απλοποίηση των διαδικασιών και την φορολογία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

50 νέα μέτρα για την απλοποίηση των διαδικασιών για την λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τον Υπουργό Willy Borsus.