Λειτουργία για την Κυριακή της Ορθοδοξίας, στον Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Θεία Λειτουργία την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου για την Κυριακή της Ορθοδοξίας, στο Μητροπολιτικό Ναό των Βρυξελλών, ενώ μετά το πέρας της λειτουργίας θα ακολουθήσει δεξίωση.

Αναλυτικά η πρόσκληση του Μητροπολίτη Βελγίου, Αθηναγόρα:

 

Διὰ τοῦ παρόντος ἔχω τὴν τιμὴν νὰ σᾶς προσκαλέσω εἰς τὸ ΔιορθόδοξονἈρχιερατικὸν Συλλείτουργον ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Κυριακῆς τῆςὈρθοδοξίας, τὴν 25ην Φεβρουαρίου 2018, εἰς τὸν Μητροπολιτικόν μας Ναὸν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν (avenue de Stalingrad 34 – 1000 Bruxelles)Ἡ Ἀκολουθία θὰ ξεκινήσει τὴν 8.30 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσῃ Δεξίωσιςδι΄ὅλους τοὺς παρισταμένους εἰς τὴν παράπλευρον αἴθουσαν τοῦ Ναοῦ.

Ἡ παρουσία Σας θὰ δώσῃ ἰδιαιτέραν ἱκανοποίησιν τόσον εἰς ἡμᾶς, ὅσον καὶ εἰς τὸ διορθόδοξον ἐκκλησίασμα, τὸ πλεῖστον μέρος τοῦ ὁποίου εἶναι οἱ ὁμογενεῖς μας. Παρακαλεῖσθε ὅπως μᾶς εἰδοποιήσετε μέχρι τῆς 20ῆς Φεβρουαρίου 2018, ἐὰν θὰ παραστῆτε, διὰ νὰ κανονισθοῦν αἱ ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ θέσεις.

Παρακαλῶ ὅπως συστήσητε τὴν συμμετοχὴν καὶ εἰς τοὺς συνεργάτας σας, διατελῶ μετ” εὐχῶν καὶ τιμῆς ἰδιαζούσης.

Ἐν Βρυξέλλαις, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, τῇ 26ῃ Ἰανουαρίου 2018

† ὁ Βελγίου Ἀθηναγόρας
Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Λειτουργία για την Κυριακή της Ορθοδοξίας, στον Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *