Η Επιτροπή προειδοποιεί τη Δανία για τη χρήση της φέτας

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Δανία σχετικά με την εικαζόμενη πλημμελή τήρηση από τις δανικές αρχές των υποχρεώσεων που υπέχει η εν λόγω χώρα δυνάμει του κανονισμού για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012].

Η Επιτροπή φρονεί ότι η καταχωρισμένη ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) «Φέτα» χρησιμοποιείται παράνομα στη Δανία, όπου ορισμένες εταιρείες οι οποίες παράγουν ή εισάγουν λευκό τυρί το εξάγουν σε τρίτες χώρες με την παραπλανητική επισήμανση «Φέτα». Η ονομασία «Φέτα» είναι καταχωρισμένη ΠΟΠ από το 2002.

Το άρθρο 13 του εν λόγω κανονισμού της ΕΕ προστατεύει τις καταχωρισμένες ονομασίες από αρκετούς τύπους καταχρήσεων. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται η άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση καταχωρισμένης ονομασίας για προϊόντα που είναι συγκρίσιμα με τα προϊόντα που έχουν καταχωριστεί με την ονομασία αυτή ή, εναλλακτικά, η χρήση που αποτελεί εκμετάλλευση της φήμης της προστατευόμενης ονομασίας. 

 

Πηγή: euractiv.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Η Επιτροπή προειδοποιεί τη Δανία για τη χρήση της φέτας"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *