Η ΕΕ εγκρίνει τα μέτρα στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι το νέο καθεστώς ελληνικής υποστήριξης για τις ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας και συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας είναι σύμφωνο με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ. Το καθεστώς θα βοηθήσει την Ελλάδα να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα, σύμφωνα με τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους της ΕΕ, χωρίς αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Τον Ιούλιο του 2016, η Ελλάδα κοινοποίησε σχέδια για τη στήριξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης. Η Επιτροπή έκρινε ότι το ελληνικό καθεστώς προωθεί την ενσωμάτωση αυτής της ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, του 2014, για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς είναι πιθανό να αυξήσει το ποσοστό πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και να μειώσει τη ρύπανση, ενώ ταυτόχρονα θα περιορίσει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που οφείλονται στην κρατική στήριξη. Το καθεστώς θα βοηθήσει την Ελλάδα να επιτύχει τον στόχο της να παράγει, έως το 2020, το 18% της ενέργειας που χρειάζεται από ανανεώσιμες πηγές.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κρατική στήριξη είτε μέσω τιμολογίου τροφοδότησης είτε μέσω αυξημένων τιμών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές. Υποστήριξη μέσω τιμολογίου τροφοδότησης θα περιορίζεται είτε σε μικρές εγκαταστάσεις είτε σε εγκαταστάσεις μη διασυνδεδεμένων νησιών.

Οι εγκαταστάσεις με ισχύ άνω των 500 κιλοβάτ (KW) θα έχουν αυξημένες τιμές για το επόμενο διάστημα 20 έως 25 ετών, πάνω από την τιμή αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι η ενίσχυση περιορίζεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές. Αυτό θα ελαχιστοποίησει τις δυνητικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που δημιουργούνται από τη δημόσια χρηματοδότηση.

Με τη σημερινή απόφαση εγκρίνεται η ενίσχυση σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις (άνω των 1 000 KW) για το έτος 2016. Σύμφωνα με τις οδηγίες, από την 1η Ιανουαρίου 2017, η ενίσχυση σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις πρέπει να χορηγείται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ενέργεια παράγεται με το ελάχιστο κόστος για τους φορολογούμενους. Η Ελλάδα θα διοργανώσει πιλοτική πρόσκληση υποβολής προσφορών για την φωτοβολταϊκή ενέργεια και έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιεί ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών για τη χορήγηση ενισχύσεων σε όλες τις μεγάλες εγκαταστάσεις από το 2017.

Το ελληνικό καθεστώς θα χρηματοδοτείται μέσω της εισφοράς στήριξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ισχύει σήμερα στην Ελλάδα. Για την αποφυγή οιασδήποτε διάκρισης εις βάρος των αλλοδαπών παραγωγών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, απορρέουσας από τον μηχανισμό χρηματοδότησης, από το 2017 η Ελλάδα θα ανοίξει εν μέρει το καθεστώς στήριξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε αλλοδαπούς παραγωγούς.

 

Πηγή: euractiv.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Η ΕΕ εγκρίνει τα μέτρα στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *