Επενδύσεις 50 δις ευρώ σε στρατηγικές υποδομές.

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

«Συνδέοντας την Ευρώπη»: 50 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε στρατηγικές υποδομές σε μεταφορές, ενέργεια και Διαδίκτυο

«Τα δίκτυα υποδομών καταλύτης ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας» δηλώνει ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ Καθηγητής Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Υπερψηφίστηκε σήμερα στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) που αφορά σε επενδύσεις ύψους 50 δις ευρώ σε στρατηγικές υποδομές στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των επικοινωνιών. Το σχέδιο στρατηγικών επενδύσεων «CEF» αποσκοπεί στην επιτάχυνση δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μέσω συνεργειών μεταξύ των παραπάνω τομέων.

Ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ Καθηγητής Ιωάννης Α. Τσουκαλάς έκανε τις εξής δηλώσεις σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών: «Το σχέδιο στρατηγικών επενδύσεων «Συνδέοντας την Ευρώπη» είναι ένας καταλύτης ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας που μπορεί να επαναφέρει όλη την ΕΕ σε τροχιά ανάπτυξης. Τα σύγχρονα δίκτυα μεταφορών ανθρώπων, εμπορευμάτων, ενέργειας και πληροφορίας αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της σύγχρονης οικονομίας και ως εκ τούτου τα 50 δις ευρώ για το CEF αναμένεται να έχουν πολλαπλασιαστική επίδραση σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Σε μια εποχή στενότητας για τα δημόσια οικονομικά, που και ο ίδιος ο προϋπολογισμός της ΕΕ αντιμετωπίζει σημαντικές περικοπές, οφείλουμε να υλοποιήσουμε έξυπνες επενδύσεις που θα λειτουργήσουν ως μοχλός ανάπτυξης.Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να αξιοποιήσει το πλαίσιο αυτό και να συντάξει την ελληνική προσπάθεια ανασυγκρότησης με τη στρατηγική των έξυπνων δικτύων που προωθείται στην ΕΕ. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα επιτύχουμε αφενός την αναπτυξιακή σύνδεση της Ελλάδας με την κεντρική Ευρώπη και αφετέρου την ανάδειξη της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας ως πύλης της ΕΕ προς την Ασία και την Αφρική».

Συγκεκριμένα, από τα 50 δις ευρώ, τα 9,1 δις αναλογούν στον τομέα της ενέργειας για την επίτευξη στόχων, όπως ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, διαλειτουργικότητα των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου πέραν των εθνικών συνόρων, ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της ένταξης των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό δίκτυο. Προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα που συμβάλλουν στην εξάλειψη της ενεργειακής απομόνωσης των κρατών μελών.

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών αναλογεί το ποσό των 9,2 δις για τη δημιουργία ευρυζωνικών δικτύων και την παροχή πανευρωπαϊκών ψηφιακών υπηρεσιών, όπως γρήγορες και υπερταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις (τουλάχιστον 100 Mbps) για όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις έως το 2020, διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των εθνικών δημοσίων υπηρεσιών, υποδομές για ψηφιακές εφαρμογές στους τομείς της ταυτοποίησης, των δημοσίων συμβάσεων, της υγειονομικής περίθαλψης, της μάθησης, της δικαιοσύνης, της διακυβέρνησης και των τελωνειακών υπηρεσιών.

Στον τομέα των μεταφορών, διατίθεται το μεγαλύτερο ποσό του «CEF», 31,7 δις ευρώ, με στόχο την προώθηση βιώσιμων μεταφορών καθώς και την ενίσχυση της διασύνδεσης και διαλειτουργικότητάς τους.

Τα τελικά ποσά για τον κάθε τομέα θα διαμορφωθούν όταν οριστικοποιηθεί το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής με σειρά τροπολογιών του που ενσωματώθηκαν στην τελική έκθεση ζητούσε, μεταξύ άλλων:

  • ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των τομέων των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών
  • ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο της υπολογιστικής νέφους («Cloudcomputing») και «software-as-a-Service» στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τομείς της πληροφορικής που μπορούν να μετασχηματίσουν την οικονομία της γνώσης
  • εκτίμηση της συμβολής του CEFστους γενικούς στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
  • αναφορά στις συνέργειες μεταξύ του CEF και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (που δραστηριοποιείται σε θέματα πληροφορικής και ΑΠΕ)
  • παρακολούθηση και ετήσια δημοσίευση από την Ευρ. Επιτροπή της προόδου όλων των έργων κοινού ενδιαφέροντος που συμπεριλαμβάνονται στο «CEF».


Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Επενδύσεις 50 δις ευρώ σε στρατηγικές υποδομές."

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *