Ευρωβαρόμετρο: Τι πιστεύουν οι Έλληνες για τη βοήθεια της ΕΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες;

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Για σχεδόν 9 στους 10 πολίτες της ΕΕ, η αναπτυξιακή συνεργασία έχει σημασία για τη στήριξη των ανθρώπων σε αναπτυσσόμενες χώρες, γεγονός που επιβεβαιώνει την τάση που παρατηρείται τα τελευταία έτη και καθιστά την αναπτυξιακή συνεργασία μια από τις πιο δημοφιλείς πολιτικές της ΕΕ.

Τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους συμφωνούν ότι η ΕΕ θα πρέπει να συσφίξει την εταιρική της σχέση με την Αφρική και να αυξήσει τις χρηματοδοτικές επενδύσεις, ώστε να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και να εξασφαλιστεί βιώσιμη ανάπτυξη και στις δύο ηπείρους. Επιπλέον, οι Ευρωπαίοι πολίτες επικροτούν τις προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΕ για να τονώσει τις ιδιωτικές επενδύσεις στην αναπτυξιακή συνεργασία. Τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους θεωρούν ότι ο ιδιωτικός τομέας διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στη διεθνή ανάπτυξη.

Οι Ευρωπαίοι πολίτες στηρίζουν τις εργασίες που αποσκοπούν στην υλοποίηση του κοινού παγκόσμιου προγράμματος ανάπτυξης στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ερωτώμενοι για τις κυριότερες προκλήσεις της ανάπτυξης, οι πολίτες ανέφεραν ορισμένους βασικούς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: εκπαίδευση, ειρήνη και ασφάλεια, νερό και αποχέτευση, υγεία, επισιτιστική ασφάλεια και γεωργία, οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση, και ανθρώπινα δικαιώματα.

Για περισσότερους από 7 στους 10 πολίτες της ΕΕ, η χρηματοδοτική συνδρομή είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης, και για ένα εξίσου σημαντικό ποσοστό, η παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής σε αναπτυσσόμενες χώρες συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων στις χώρες αυτές. Ο ίδιος αριθμός Ευρωπαίων είναι της άποψης ότι η παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής σε αναπτυσσόμενες χώρες είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος ενίσχυσης της παγκόσμιας επιρροής της ΕΕ.

Ο Επίτροπος Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης κ. Νέβεν Μίμιτσα δήλωσε σχετικά: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που διαπιστώνω ότι οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να στηρίζουν ένθερμα την αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης και συμφωνούν με τις βασικές προτεραιότητες για την υλοποίηση των οποίων εργάζομαι τα τελευταία έτη: η σύσφιξη των εταιρικών σχέσεων, για παράδειγμα, με την Αφρική, η ενίσχυση των προσπαθειών μας για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, και η προσέλκυση περισσότερων ιδιωτικών επενδύσεων. Πρόκειται για μια στέρεη βάση που επιτρέπει στην Ένωση να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο και να αντιμετωπίσει τις μείζονες προκλήσεις που εκκρεμούν.»

Τι πιστεύουν οι Έλληνες;

Η πλειονότητα (86%) των ερωτηθέντων στην Ελλάδα θεωρεί ότι είναι σημαντικό να παρέχεται βοήθεια στους ανθρώπους στις αναπτυσσόμενες χώρες. Σχεδόν τα τρία τέταρτα (74%) θεωρούν ότι η αντιμετώπιση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες θα έπρεπε να είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες της ΕΕ. Παρόλο που ένα πολύ μικρότερο ποσοστό (42%) λέει το ίδιο για την ελληνική κυβέρνηση, αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση επτά ποσοστιαίων μονάδων από το 2018. Παρόλο που οι οκτώ στους δέκα θεωρούν ότι οι ιδιωτικές εταιρείες θα έπρεπε να παίζουν σημαντικό ρόλο στην αειφόρο ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών, αυτό το ποσοστό παρουσιάζει πτώση οκτώ μονάδων, η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες μεταξύ των κρατών μελών.

Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα συμφωνούν ότι η αντιμετώπιση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι και προς το συμφέρον της ίδιας της ΕΕ (86%) ή ότι η παροχή οικονομικής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο ενίσχυσης της επιρροής της ΕΕ στον κόσμο (85%). Οι ερωτηθέντες στην Ελλάδα είναι μεταξύ αυτών με τις περισσότερες πιθανότητες στην ΕΕ να συμφωνήσουν ότι η παροχή οικονομικής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες συμβάλλει σε έναν πιο ειρηνικό και δίκαιο κόσμο (88%).

Το ποσοστό εκείνων που θεωρούν ότι η παροχή οικονομικής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης έχει αυξηθεί κατά πέντε μονάδες από το 2018 (84%).

Οι οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες στην Ελλάδα συμφωνούν ότι η ΕΕ θα έπρεπε να ενισχύσει τη
συνεργασία της με την Αφρική και να αυξήσει τις οικονομικές της επενδύσεις εκεί, προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να διασφαλιστεί η αειφόρος ανάπτυξη και στις δύο ηπείρους.

Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα (82%) θεωρούν ότι η παροχή οικονομικής βοήθειας στις
αναπτυσσόμενες χώρες αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο μείωσης των ανισοτήτων σ’ αυτές τις χώρες.

Περισσότεροι από τους μισούς (54%) απ’ όλους τους ερωτηθέντες στην Ελλάδα θεωρούν ότι οι δαπάνες σ’ αυτόν τον τομέα θα πρέπει να παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα: μια αύξηση πέντε μονάδων από το 2018. Λίγο περισσότεροι από έναν στους πέντε (21%) λένε ότι οι δαπάνες για την παροχή οικονομικής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να αυξηθούν, ενώ το ποσοστό που θεωρεί ότι θα πρέπει να μειωθούν έχει πέσει κατά πέντε μονάδες στο 19%.

Οι ερωτηθέντες στην Ελλάδα αναφέρουν πιο συχνά την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση (47%) ως την πιο επιτακτική πρόκληση για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ έχει σημειωθεί αύξηση εννέα μονάδων στο ποσοστό εκείνων που αναφέρουν το νερό και την υγιεινή (40%).

αρχείο λήψης (1)

Επισυνάπτεται σε μορφή pdf ολόκληρη η έκθεση του Ευρωβαρόμετρου (στα Ελληνικά)

Πηγή: euractiv.gr

 

Download Attachments

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Ευρωβαρόμετρο: Τι πιστεύουν οι Έλληνες για τη βοήθεια της ΕΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες;"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *