Ερώτηση Ν. Χουντή προς Κομισιόν για τη μεταβίβαση πολιτιστικών μνημείων στο Υπερταμείο

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Επείγουσα ερώτηση Ν. Χουντή προς Κομισιόν για τη μεταβίβαση πολιτιστικών μνημείων στο Υπερταμείο:

  • Γιατί δεν εξαιρέθηκαν, εκ των προτέρων, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία αρχαίας και νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς από τα ακίνητα που μεταβιβάστηκαν στοΥπερταμείο;
  • Ποιος, σύμφωνα με τους νόμους, έχει δικαίωμα να κρίνει ποια από τα ακίνητα που μεταβιβάστηκαν, θα εξαιρεθούν, έστω εκ των υστέρων, από το Υπερταμείο;
  • Ακόμα κι αν εξαιρεθούν, ως προς την κυριότητα, το Υπουργείο Πολιτισμού θα εξακολουθεί να έχει την νομή, κατοχή και διαχείριση αυτών των πολιτιστικών αγαθών ή όχι;

Αυτά είναι τα κύρια ερωτήματα που απευθύνει με επείγουσα ερώτησή του προς την Κομισιόν, ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας (ΛΑΕ), Νίκος Χουντής, ζητώντας επειγόντως διευκρινίσεις, για το γεγονός ότι τα ακίνητα αυτά θα έπρεπε να εξαιρεθούν πριν από τη μεταβίβαση, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτησή του, ο Νίκος Χουντής, αφού τονίζει ότι τα προς εκποίηση 10.116 νέα ακίνητα, μεταβιβάζονται στην ΕΤΑΔ Α.Ε.-Υπερταμείο, εξαιτίας«της υποχρέωσης που ανέλαβε η ελληνική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της 4ης αξιολόγησης του 3ου Μνημονίου», επισημαίνει ότι, «μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται, αρχαιολογικοί χώροι και αρχαία και νεώτερα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς», τα οποία, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, «δε θα έπρεπε να μεταβιβαστούν».

Όπως σημειώνει ο Έλληνας ευρωβουλευτής, με την υπουργική απόφαση ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018 (ΦΕΚ 2320/Β/2016), τίθεται ουσιαστικά υπό αμφισβήτηση το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων αυτών (αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία αρχαίας και νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς), αφού, βάσει της παρ. 4 του άρθρου 196 του ν.4389/2016, ναι μεν οι χώροι αυτοί θα έπρεπε να εξαιρούνται από τη μεταβίβαση στην ΕΤΑΔ-Υπερταμείο, όμως, ακόμα και αν εξαιρεθούν μεταγενέστερα, όπως σημειώνουν κυβερνητικές ανακοινώσεις, δημιουργούνται τεράστια ερωτηματικά, ποιος θα έχει τη νομή και τη διαχείριση αυτών των ακινήτων, αφού, σύμφωνα με το παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου του νόμου 4389/2016, «τα εξαιρούμενα ακίνητα παραμένουν στη διαχείριση της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., μάλιστα με την «επιφύλαξη υφιστάμενου δικαιώματος οποιουδήποτε νομικού προσώπου εκτός του Ελληνικού Δημοσίου» (!!!), όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του και ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων.

Καταλήγοντας στην ερώτησή του, ο Νίκος Χουντής, καλεί την Κομισιόν να αποφανθεί, γιατί δεν προηγήθηκε η εξαίρεση των αρχαιολογικών χώρων και των πολιτιστικών μνημείων από τη μεταβίβαση, ποιος έχει δικαίωμα, έστω εκ των υστέρων, να κρίνει ποια ακίνητα θα εξαιρεθούν της μεταβίβασης, και, για όσα εξαιρεθούν, αν «η νομή, η χρήση και η διαχείρισή τους, θα εξακολουθήσουν να ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού όπως πριν ή όχι».

 

Η πλήρης ερώτηση του Νίκου Χουντή, έχει ως εξής:

Θύελλα διαμαρτυριών έχει ξεσηκώσει υπουργική απόφαση («ΥΑ»)[1], με την οποία μεταβιβάζονται 10.116 ακίνητα στην ΕΤΑΔ ΑΕ-ΕΕΣΥΠ, δυνάμει της υποχρέωσης που ανέλαβε η ελληνική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της 4ης αξιολόγησης του 3ου Μνημονίου. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται, αρχαιολογικοί χώροι και αρχαία και νεώτερα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, τα οποία δε θα έπρεπε να μεταβιβαστούν, αφού εμπίπτουν στην εξαίρεση της παρ. 4, του άρθρου 196, του ν.4389/2016 («νόμος»), η οποία άλλωστε μνημονεύεται και στην ίδια την ΥΑ (παρ.2).

Είναι σαφές ότι, η διαδικασία η οποία ακολουθείται, παρέχει δυνατότητες αμφισβήτησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εξαιρουμένων ακινήτων, αφού όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων[2]: «Η εξαίρεση των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, σύμφωνα με το άρθρο 196, παράγρ. 4 του Ν. 4389/2016, αποτελεί προσχηματική δικαιολογία, δεδομένου ότι αναιρείται από την αμέσως επόμενη παράγραφο, την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, σύμφωνα με την οποία τα εξαιρούμενα ακίνητα παραμένουν στη διαχείριση της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., μάλιστα με την “επιφύλαξη υφιστάμενου δικαιώματος οποιουδήποτε νομικού προσώπου εκτός του Ελληνικού Δημοσίου”».

Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, έχουν δημιουργηθεί μεγάλα ερωτήματα, σχετικά με τα εμπράγματα δικαιώματα των εν λόγω μεταβιβαζομένων ακινήτων

Ερωτάται:

Για όσα ακίνητα της ανωτέρω ΥΑ, τα οποία συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά (Υπουργείο Πολιτισμού):

  1. Γιατί οι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, δεν εξαιρέθηκαν, εκ των προτέρων, από τη μεταβίβαση στην ΕΤΑΔ ΑΕ-Υπερταμείο;
  2. Ποιος έχει δικαίωμα σύμφωνα με τον νόμο, να κρίνει, έστω εκ των υστέρων, ποια ακίνητα εμπίπτουν στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 196 του ν.4389/2016
  3. Για όσα ακίνητα πολιτιστικού χαρακτήρα εξαιρεθούν της μεταβίβασης, η νομή, η χρήση και η διαχείριση θα εξακολουθήσουν να ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού όπως πριν, ή όχι;

[1]ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018 (ΦΕΚ 2320/Β/2016), http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8noyF6ARJ3CPNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsX5WTsVCkPIlZtLfhkjy26idlWwzP0eR0jz4HqzxbQvw.

[2]http://www.sea.org.gr/details.php?id=798

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Ερώτηση Ν. Χουντή προς Κομισιόν για τη μεταβίβαση πολιτιστικών μνημείων στο Υπερταμείο"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *