Έρευνα: ένας στους οκτώ κατοίκους του Βελγίου είναι ξένης ιθαγένειας

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Μια μεγάλη έρευνα πραγματοποίησε η Statbel, για να υπολογίσει τον πληθυσμό του Βελγίου, την 1η Ιανουαρίου 2020. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη, το 12,4% είναι ξένοι, ή με άλλα λόγια, ο ένας στους οκτώ κατοίκους είναι αλλοδαπής ιθαγένειας. Ποσοστό που ανεβαίνει ακόμα περισσότερο αν εξεταστεί τοπικά, όπου στις Βρυξέλλες αφορά τον έναν στους τρεις.

Την 1η Ιανουαρίου 2020, ο πληθυσμός του Βελγίου αποτελούνταν από 67,9% άτομα βελγικής καταγωγής, 19,7% άτομα αλλοδαπής καταγωγής (δηλαδή Βέλγους αλλά με έναν ή δύο γονείς ξένους ή Βέλγους των οποίων η πρώτη εγγεγραμμένη ιθαγένεια είναι ξένη) και ένα 12,4% αλλοδαπών. Σε απόλυτους αριθμούς, αυτοί είναι 7.806.078, 2.259.912 και 1.426.651 κάτοικοι, αντιστοίχως.

Η ποικιλομορφία προέλευσης στον πληθυσμό που ζει στο Βέλγιο αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Πριν από δέκα χρόνια, το 2010, το ποσοστό των Βέλγων γηγενών ήταν 74,3%, το ποσοστό των Βέλγων ξένης καταγωγής 15,5% και των αλλοδαπών 10,2%.

Ωστόσο, η εικόνα διαφέρει πολύ αν εξεταστεί σε επίπεδο Περιφέρειας, τουλάχιστον μεταξύ των Βρυξελλών αφενός και της Βαλλονίας και της Φλάνδρας αφετέρου. Έτσι, στην Περιφέρεια των Βρυξελλών, το ποσοστό των ξένων υπηκόων ανέρχεται στο 35,3%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη Βαλλονία είναι στο 10,4% και στη Φλάνδρα μόλις 9,3%.

Όσον αφορά τους Βέλγους αλλοδαπής καταγωγής (βέλγων πολιτών δηλαδή που ο ένας ή και οι δυο γονείς είναι ξένοι), αυτοί αντιπροσωπεύουν το 14,1% του πληθυσμού στη Φλάνδρα, το 23,2% στη Βαλλονία και το 39,1% στην Περιφέρεια των Βρυξελλών.

Από την 1η Ιανουαρίου 2020, η πιο κοινή εθνικότητα καταγωγής στο Βέλγιο ήταν η μαροκινή, ακολουθούμενη από ιταλική, γαλλική, ολλανδική και τουρκική. «Εάν παρατηρήσουμε τη διεθνή μεταναστευτική ισορροπία κατά τη διάρκεια του 2019 στο Βέλγιο, βλέπουμε ότι οι εισροές αφορούσαν Ρουμάνους, Μαροκινούς και Γάλλους», υπογραμμίζει η Statbel.

Στη Φλάνδρα, οι πιο κοινές εθνικότητες ήταν η ολλανδική, μαροκινή και τουρκική. Στην Βαλλονία, αυτές είναι η ιταλική, γαλλική και μαροκινή. Τέλος, στις Βρυξέλλες, η μαροκινή, η γαλλική και η ιταλική εθνικότητα ξεχωρίζουν. 

Το ποσοστό των Βέλγων γηγενών αυξάνεται επίσης με την ηλικία. Στο Βέλγιο, φτάνει το 54,3% μεταξύ των ηλικιών 0-17 ετών, το 66,3% μεταξύ των ηλικιών 18-64 ετών και το 87,3% μεταξύ των άνω των 65 ετών.

«Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ιθαγένεια από μόνη της δεν λέει εάν ένα άτομο έχει μεταναστεύσει ή όχι. Αντίθετα, η εθνικότητα δίνει πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή ενός ατόμου. Η χώρα γέννησης είναι ένας καλύτερος δείκτης για το εάν ένα άτομο έχει μεταναστεύσει ή όχι», εξηγεί η Statbel. Σχεδόν όλοι οι Βέλγοι γηγενείς έχουν γεννηθεί στο Βέλγιο (το 98,3%) ενώ επτά στους 10 Βέλγους ξένης προέλευσης και το 15,9% των αλλοδαπών γεννήθηκαν επίσης στο Βέλγιο.

Η Statbel εξηγεί ότι έχει αναπτύξει αυτή τη νέα στατιστική σειρά, επειδή το Βέλγιο είναι μια χώρα με μεγάλη ποικιλία που μεγαλώνει διαρκώς. «Η ζήτηση για στοιχεία σχετικά με την ποικιλομορφία του πληθυσμού αυξάνεται κάθε χρόνο, τόσο στον ακαδημαϊκό τομέα όσο και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής», αναφέρει.

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Έρευνα: ένας στους οκτώ κατοίκους του Βελγίου είναι ξένης ιθαγένειας"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *