Επίσκεψη εργασίας του Μητροπολίτη Βελγίου Αθηναγόρα στην Αθήνα

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου Αθηναγόρας, συνοδευόμενος από τον Πρωτοπρεσβύτερο κ. Κωνσταντίνο Κενανίδη, μετέβη στην Αθήνα από 17ης έως 19ης Οκτωβρίου 2023 για επίσκεψη εργασίας, όπου συναντήθηκε και με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΙΜ Βελγίου:

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου κ. Ἀθηναγόρας, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Πρωτοπρεσβύτερο κ. Κωνσταντῖνο Κενανίδη, μετέβη στὴν Ἀθήνα ἀπὸ 17ης ἕως 19ης Ὀκτωβρίου 2023 γιὰ ἐπίσκεψη ἐργασίας. Τὸ ταξείδι τοῦτο ἐγένετο μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Ἡ ἐπίσκεψη αὐτὴ ἦταν πολὺ σημαντικὴ γιὰ τὴν δημιουργία ὡρισμένων ἐπαφῶν μὲ ἁρμοδίους ἐκπροσώπους τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετὰ τὸν διορισμό τους, τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου ὡς Προέδρου καὶ τοῦ π. Κωνσταντίνου Κενανίδη ὡς Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Γραφείου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει.

53272009700_e6a9400b04_b

Κατ᾽ ἀρχὰς ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος τοὺς ὑποδέχθηκε σὲ ἀκρόαση στὸ γραφεῖο του στὴν Ἀθήνα. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος ἐκάλεσε στὴν συνάντηση αὐτὴ καὶ τὸν Θεοφιλ. ἐψηφ. Ἐπίσκοπο Τανάγρας κ. Ἀπόστολο, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ νέος Διευθυντὴς τοῦ Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει. Συζητήθηκε καὶ ἡ συνεργασία μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο γιὰ τὴν ἐπιμόρφωση τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου. Ἐπίσης ὁ Μητροπολίτης Βελγίου ἐνημέρωσε τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο γιὰ τὸν Διεθνῆ Διάλογο μεταξὺ τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Τὴν ἰδία ἡμέρα ὁ Μητροπολίτης Βελγίου καὶ ὁ π. Κωνσταντῖνος Κενανίδης εἶχαν ἐπίσημες συναντήσεις μὲ τοὺς Ὑφυπουργοὺς Ἐξωτερικῶν κυρίαν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου καὶ κ. Γεώργιο Κώτσηρα, μὲ τοὺς ὁποίους συζήτησαν ἐκτενῶς γιὰ τὸ Γραφεῖο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει, καθὼς καὶ ζητήματα ἀφορῶντα τοὺς Ἀποδήμους Ἕλληνες τῆς Μπενελούξ καὶ τὴν ὀρθόδοξη ταυτότητά τους, τὴν διδασκαλία τοῦ ὀρθοδόξου θρησκευτικοῦ μαθήματος καὶ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης. Μετὰ τὴν συνάντηση αὐτὴ ἀκολούθησε ἄλλη συνάντηση μὲ τὸν ἐπικεφαλῆς τοῦ Ε4 (Ὑπηρεσία Θρησκευτικῶν καὶ Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποθέσεων) τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, Πρέσβυ κ. Ἀνδρέαν Κοτίδην καὶ τὴν συνεργάτην του. Ἡ συνάντηση ταύτη ἦταν ἐπίσης πολύτιμη καὶ μεγάλης σημασίας γιὰ τὴν λειτουργία τοῦ Γραφείου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου καὶ Ἐξαρχίας Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου, καθὼς καὶ τοῦ Ὀρθοδόξου Θεολογικοῦ Ἰνστιτοῦτου Ἀποστόλου Παύλου στὶς Βρυξέλλες.

53272009705_dfd9506b55_b

Τὸ βράδυ ὁ Μητροπολίτης κ. Ἀθηναγόρας καὶ ὁ π. Κωνσταντῖνος Κενανίδης ἐπισκέφθηκαν τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαοδικείας κ. Θεοδώρητο, Διευθυντὴ τῆς Ἀντιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὴν Ἀθήνα. Ἔτυχον θερμῆς ὑποδοχῆς καὶ ἐπισκέφθηκαν τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, προσφάτως χορηγηθέντα εἰς τὴν Μητέρα Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου. Πρόκειται γιὰ σημαντικὴν χειρονομίαν σεβασμοῦ ἐκ μέρους τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον. Ὁ Μητροπολίτης Ἀθηναγόρας ἐδήλωσε ἰδιαιτέρως ἱκανοποιημένος ποὺ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἐμπιστεύθηκε τὴν ἐκπροσώπησή του στὴν Ἀθήνα εἰς τὸν ἅγιον Λαοδικείας, «διότι εἶναι ἀναμφίβολα τὸ σωστὸ πρόσωπο στὴν σωστὴ θέση».

Τὸ πρόγραμμα τῆς ἑπομένης ἡμέρας περιελάμβανε ἐπίσκεψη στὸν Ὑπουργὸ Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων κ. Κυριάκο Πιερρακάκη πλαισιωμένο ἀπὸ ὀλίγους στενοὺς συνεργάτες του. Πρῶτα ἐγένετο λόγος γιὰ τὸ Κεστεκίδειον Σχολεῖον στὶς Βρυξέλλες καὶ τὴν πρόσφατα ὑπογραφεῖσα συμφωνία. Τὸ κτήριο τοῦ σχολείου τούτου εἶναι ἰδιοκτησία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας παρεχωρήθη στὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση γιὰ 50 χρόνια. Ἔκτοτε ξεκίνησαν ἐργασίες ἀνακαινίσεως τοῦ κτηρίου γιὰ νὰ διασφαλισθῇ μὲ τὸν καλύτερο τρόπο ἡ ἀσφάλεια τῶν μαθητῶν τοῦ Σχολείου. Συζήτησαν ἐπίσης γιὰ τὴν διδασκαλία τοῦ ὀρθοδόξου θρησκευτικοῦ μαθήματος, τὴν ἀνάγκη βιβλίων γιὰ τὸ θρησκευτικὸ μάθημα, γιὰ τὸ Ὀρθόδοξο Θεολογικὸ Ἰνστιτοῦτο Ἀπόστολος Παῦλος καὶ ἄλλα θέματα ἀμοιβαίου ἐνδιαφέροντος.

athinagoras-pierrakakis

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς παραμονῆς τους στὴν Ἀθήνα, ὁ Μητροπολίτης Ἀθηναγόρας καὶ ὁ π. Κωνσταντῖνος Κενανίδης συναντήθηκαν ἐπίσης καὶ μὲ ἄλλα ἀνώτερα κυβερνητικὰ στελέχη καὶ ὑπηρεσιακοὺς παράγοντες ποὺ διαδραματίζουν σημαντικὸ ρόλο στὴν σημερινὴν κοινωνίαν. Ὅλες οἱ παραπάνω συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν σὲ πολὺ φιλικὸ κλῖμα.


 

Ενημέρωση, φωτογραφίες: IM Bελγίου

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Επίσκεψη εργασίας του Μητροπολίτη Βελγίου Αθηναγόρα στην Αθήνα"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *