Επένδυση από την ΕΕ για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση στο θαλάσσιο και ναυτιλιακό τομέα

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

H καινοτομία σε τομείς όπως η υδατοκαλλιέργεια, η βιοτεχνολογία ή η ωκεάνια ενέργεια έχει ζωτική σημασία για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας, όπως αναγνωρίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την Καινοτομία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστούν ορισμένα εμπόδια, όπως η έλλειψη επαγγελματιών υψηλής ειδίκευσης και η μη επαρκής επένδυση στην ανάπτυξη γνώσεων και τεχνολογίας.

Τα κονδύλια που ανακοινώθηκαν στις 5/4 διατίθενται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και χωρίζονται σε προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων που επικεντρώνονται στους βασικούς τομείς στους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο: δεξιότητες, δημιουργικότητα και τεχνολογία. Ο Επίτροπος για το περιβάλλον, τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλιεία, κ. Karmenu Vella επεσήμανε τα εξής: «Με τις εν λόγω προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ακόμα ένα βήμα για τη δημιουργία συνθηκών για τη γαλάζια ανάπτυξη στην Ευρώπη. Αναπτύσσουμε δεξιότητες. Ανταμείβουμε τη δημιουργικότητα. Ενισχύουμε ακόμη περισσότερο την τεχνολογία. Οπλισμένη με τα στοιχεία αυτά, είμαι πεπεισμένος ότι η ευρωπαϊκή θαλάσσια βιομηχανία μπορεί να καταστεί παγκόσμια πρωτοπόρος στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης.

 

Πηγή: europa.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Επένδυση από την ΕΕ για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση στο θαλάσσιο και ναυτιλιακό τομέα"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *