Ελεγκτικό Συνέδριο ΕΕ: τα κράτη-μέλη δεν αξιοποιούν επαρκώς τα κονδύλια

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Πέρυσι, λιγότερο από το 15% των διαθέσιμων κονδυλίων αξιοποιήθηκαν πραγματικά.

«Είμαστε όλοι λίγο φοβισμένοι», δήλωσε ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ, Klaus-Heiner Lehne την Τετάρτη (3 Οκτωβρίου).

Παρά το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ αντιπροσωπεύει μόλις το 1% του ΑΕΠ της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσθέτουν νέες προτεραιότητες για χρηματοδότηση με τους κοινούς πόρους.

Αλλά ενώ ο αριθμός των προκλήσεων συνεχίζει να αυξάνεται, τα κράτη μέλη δεν βελτιώνουν την ίδια αξιοποίηση των πόρων της ΕΕ.

Πέρυσι, τα κράτη-μέλη δαπάνησαν μόνο το 10 έως 15% των διαθέσιμων προς ανάληψη υποχρεώσεων.

Ο Lehne προειδοποίησε ότι «δεν μπορούμε να φτάσουμε σε μια κατάσταση υπερβολικά ελπιδοφόρα», εφόσον τα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα κεφάλαια.

Τους επόμενους μήνες, τα κράτη μέλη και το Κοινοβούλιο θα διαπραγματευθούν το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την επόμενη περίοδο 2021-2027.

Αυτός θα ήταν ο σωστός τρόπος για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, ενάντια στην αυξανόμενη παλίρροια του λαϊκισμού και των αντιευρωπαϊκών κομμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη, υποστήριξε ο ίδιος.

Καλύτερες δαπάνες

Το Συνέδριο δημοσίευσε την Πέμπτη (4 Οκτωβρίου) την αναφορά του σχετικά με τις δαπάνες των κονδυλίων της ΕΕ.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, οι ελεγκτές προσκόμισαν μια «ειδική γνώμη», πράγμα που σημαίνει ότι το περιθώριο σφάλματος κατά την αξιοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ δεν ήταν σημαντικό.

«Η κατάσταση έχει βελτιωθεί πολύ», σημείωσε ο Lehne.

Το επίπεδο των παρατυπιών στις δαπάνες της ΕΕ εξακολούθησε να μειώνεται από πέρυσι, φθάνοντας στο 2,4% επί των συνολικών δαπανών, σε σύγκριση με 3,1% το 2016 και 3,8% το 2015.

Αν και ο επικεφαλής του ΕΕΣ δήλωσε ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή κινούνται «προς τη σωστή κατεύθυνση» κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ, εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια για πρόοδο στα έργα εκείνα όπου οι δαπάνες επιστρέφονται, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020.

Καθυστερημένες πληρωμές

Όσον αφορά το μέλλον, μια από τις κύριες προκλήσεις για τον χειρισμό του προϋπολογισμού της ΕΕ εξακολουθεί να είναι η αυξανόμενη απόκλιση μεταξύ του υψηλού ποσού των αναλήψεων υποχρεώσεων και του χαμηλότερου όγκου πληρωμών. Οι μη εκτελεσμένες πληρωμές ανήλθαν σε € 267,3 δισ. πέρυσι.

Μόνο το 2% περίπου των αναληφθεισών υποχρεώσεων δεν δαπανώνται στο τέλος του ΠΔΠ, ποσοστό οριακά ανεπαρκές ώστε να μειωθεί η αυξανόμενη καθυστέρηση των πληρωμών.

Μια μικρή διαφορά μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών είναι διαχειρίσιμη, δήλωσε το Δικαστήριο.

Ωστόσο, διάφοροι παράγοντες, και ιδίως η δυνατότητα των κρατών μελών να συνεχίσουν να υποβάλλουν αιτήσεις πληρωμών τρία έτη μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος ΠΔΠ, επεκτείνει τη δημοσιονομική περίοδο σε μια δεκαετία.

«Δεν πρέπει να μοιάζει έτσι ένας προϋπολογισμός», προειδοποίησαν οι ελεγκτές.

 

Πηγή: euractiv.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Ελεγκτικό Συνέδριο ΕΕ: τα κράτη-μέλη δεν αξιοποιούν επαρκώς τα κονδύλια"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *