Εξαμηνιαίες εκτιμήσεις Κεντρικής Τράπεζας Βελγίου για την βελγική οικονομία

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Οι πλέον πρόσφατες εξαμηνιαίες προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου (BNB) για το 2015 και τα έτη 2016 και 2017, που δημοσιεύθηκαν στις αρχές Ιουνίου τρέχοντος έτους, αναφέρουν για φέτος ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ 1,2%, αυξήσεις των εξαγωγών και των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών (κατά 2,6%), αύξηση των επενδύσεων (κατά 0,7%) και του επιπέδου εγχώριας καταναλωτικής δαπάνης (+1,6%), διατήρηση του εναρμονισμένου δείκτη ανεργίας στο 8,5%, μικρή άνοδο του πληθωρισμού στο 0,6% και σταθεροποίηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε 1,4% του ΑΕΠ. Το δημοσιονομικό έλλειμμα εκτιμάται για το 2015 σε 2,7% του ΑΕΠ, το πρωτογενές πλεόνασμα σε 0,1% του ΑΕΠ, και το επίπεδο του δημοσίου χρέους σε 107% του ΑΕΠ. Για το 2016 η Κεντρική Τράπεζα εκτιμά τον ρυθμό ανάπτυξης στο 1,5% και για το 2017 στο 1,7%. Παράλληλα, το δημοσιονομικό έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί το 2016 σε 2,4%, με προοπτική να φθάσει το 2% το 2017. Το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι το 2016 θα αυξηθεί σε 107,6% του βελγικού ΑΕΠ και το 2017 θα μειωθεί ελαφρώς, σε 106,8% του ΑΕΠ. Η Κεντρική Τράπεζα αναμένει επίσης σταδιακή μείωση της ανεργίας, με τον εναρμονισμένο δείκτη να ανέρχεται σε 8,3% το 2016 και σε 7,9% το 2017, καθώς και άνοδο του δείκτη πληθωρισμού στο 1,5% τόσο για το 2016, όσο και για το 2017.

Ο νέος διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, κ. Jan Smets, σε σχετικές του δηλώσεις ανέφερε ότι η βελγική οικονομία φαίνεται να εξέρχεται μίας μακράς περιόδου βαθιάς οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με τον κ. Smets, αν και η ανάκαμψη της βελγικής οικονομίας είναι ακόμη εύθραυστη και σε μεγάλο βαθμό οφειλόμενη σε συγκυριακούς παράγοντες (όπως η πτώση των τιμών των καυσίμων, οι ευνοϊκές ισοτιμίες του ευρώ και η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ), τα κυβερνητικά μέτρα για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, αν και θα έχουν αρχικά ένα βραχυπρόθεσμο ελαφρά αρνητικό αντίκτυπο καθώς θα διαβρώσουν την αγοραστική δύναμη, στην συνέχεια εκτιμάται ότι θα επιφέρουν αισθητή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των εξαγωγών και της απασχόλησης. Ειδικά στο ζήτημα της απασχόλησης, η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου εκτιμά ότι θα δημιουργηθούν περί τις 94.000 θέσεις εργασίας στην χώρα κατά την τριετία 2015-2017.*

Σύμφωνα με τον κ. Smets, το δημοσιονομικό κενό που πρέπει να καλυφθεί προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της δημοσιονομικής εξισορρόπησης το έτος 2018 είναι της τάξεως του 1% του ΑΕΠ (ήτοι πλησίον των 4 δις. €). Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου, καθώς όπως είπε, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, οι πρωτογενείς δημόσιες δαπάνες μεγεθύνονται με χαμηλότερο ρυθμό από ότι η συνολική οικονομία της χώρας.

*Αναφέρουμε πάντως ότι πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία βαρομέτρου της απασχόλησης από την εταιρεία Manpower Belgique καταδεικνύουν ότι οι εργοδότες στο Βέλγιο τείνουν αυτήν την περίοδο, όπως και στην διάρκεια της κρίσης, να προσλαμβάνουν εργαζόμενους σε βραχυπρόθεσμη –και όχι σε μόνιμη- βάση, προτιμώντας την σύναψη ευέλικτων συμβολαίων με τους προσλαμβανόμενους.

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Εξαμηνιαίες εκτιμήσεις Κεντρικής Τράπεζας Βελγίου για την βελγική οικονομία"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *