ΕΚ: Ουραγός στην ανακύκλωση η Ελλάδα

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Σύμφωνα με το κείμενο, μέχρι το 2025, τουλάχιστον το 55% των αστικών αποβλήτων (από νοικοκυριά και επιχειρήσεις) θα πρέπει να ανακυκλώνονται. Ο στόχος αυτός θα αυξηθεί στο 60% μέχρι το 2030 και στο 65% μέχρι το 2035, από το 44% που ισχύει σήμερα.  Επιπλέον, το 65% των υλικών συσκευασίας θα πρέπει να ανακυκλώνονται μέχρι το 2025 και το 70% μέχρι το 2030, ενώ διατίθενται ξεχωριστοί στόχοι για συγκεκριμένα υλικά, όπως το χαρτί και το χαρτόνι, τα πλαστικά, το γυαλί, το μέταλλο και το ξύλο.

Όπως υποστηρίζει το ΕΚ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι από το 2030 όλα τα απόβλητα που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση δεν θα γίνονται δεκτά σε χώρους υγειονομικής ταφής. Το σχέδιο νόμου περιορίζει, ακόμη, το ποσοστό των αστικών αποβλήτων που προορίζεται για υγειονομική ταφή μέχρι το 2035 στο 10% ως ανώτατο όριο.

«Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, έχει επιτευχθεί ένα σημαντικό αποτέλεσμα που θέτει νέα θεμέλια για μια βιώσιμη ευρωπαϊκή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Τα κράτη μέλη θα υποχρεωθούν να ακολουθήσουν σαφή και κοινά μέτρα σχετικά με τον κύκλο ζωής των πρώτων υλών και τη διαχείριση απορριμμάτων», δήλωσε η εισηγήτρια Ευρωβουλευτής Simona Bonafe.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι «η δέσμη μέτρων, σύμφωνα και με τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ, μειώνει τα απόβλητα τροφίμων κατά 50% και επιδιώκει ένα ποσοστό ανακύκλωσης 65% από όλα τα κράτη μέλη. Μια μάχη που θα κάνει την οικονομία της Γηραιάς Ηπείρου μια από τις πιο ενάρετες στον κόσμο».

[European Parliament]

Οι στατιστικές για το 2014 υποδηλώνουν ότι το 44% όλων των αστικών αποβλήτων στην ΕΕ ανακυκλώνεται ή λιπασματοποιείται. Αυτό συγκρίνεται με μόλις 31% το 2004.  Μέχρι το 2020 τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να ανακυκλώνουν ή να λιπασματοποίουν πάνω από το 50% των αποβλήτων.

Το 2014, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σουηδία δεν έστειλαν ουσιαστικά κανένα από τα αστικά απόβλητα σε χώρους υγειονομικής ταφής, αντίθετα η Κύπρος, η Κροατία, η Ελλάδα, η Λετονία και η Μάλτα εξακολουθούν να οδηγούν στους ΧΥΤΑ περισσότερο από το 75% των αστικών τους αποβλήτων.

Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat καταδεικνύουν ότι η Κύπρος είναι πρωταθλήτρια στην παραγωγή αποβλήτων με 640 κιλά ανά άτομο μετά από την Δανία (777) και την Μάλτα (647). Σε αντίθεση, όμως, με τη Δανία η οποία στέλνει σε υγειονομική ταφή μόνο το 1%, η Κύπρος έχει το τρίτο πιο ψηλό ποσοστό που φτάνει στο το 81% μετά από Μάλτα (92%) και Ελλάδα (82%).

 

Πηγή: euractiv.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "ΕΚ: Ουραγός στην ανακύκλωση η Ελλάδα"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *